facebook picture 5a3c060eccfa84.1675788915138831508396  

Фейсбук-спільнота

факультету 

   instagram  Інстаграм факультету     telegram  Студентський чат    
   

У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

iff.npu.edu.ua

   

alm 4У книзі подано наукові статті за матеріалами V Міжнародної наукової конференції «Управління культурними проектами і креативна індустрія» (26 листопада 2018 року) та ХVI Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців» (19 листопада 2018 р.).

ЗМІСТ

 

KONCEPCJE KREATYWNEGO ROZWOJU MIAST

mgr inż. Bachórz Iwona

 

«ГЛОКАЛИЗАЦИЯ» В РАЗВИТИИ МУЗЕЙНОЙ СФЕРЫ

Василевская Валерия Эдуардовна

 

ЗАПОЧАТКУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРЕМІЇ КІНОКРИТИКІВ

«КІНОКОЛО». ПЕРШІ ПІДСУМКИ

Васильєв Сергій Сергійович

 

SENS LUDZKIEGO ISTNIENIA – ROZWAŻANIA FILOZOFICZNE

mgr Anita Edyta Wizner

 

KULTUROWE UWARUNKOWANIA WDRAŻANIA ZMIAN W ORGANIZACJI

Wiśniewska-Placheta Edyta, Ober Józef

 

НЕОКЛАСИЧНА ХОРЕОГРАФІЯ: ДО ПИТАННЯ

ІСТОРІОГРАФІЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ

Гацелюк Віктор Олександрович

 

ДИГІТАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРИ: АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

Дашенкова Наталя Миколаївна, Горячковська Ганна Миколаївна

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІВЕНТ-ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ

Касьяненко Андрій Сергійович

 

НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ДРАМАТУРГІЇ ОБРЯДОВИХ ДІЙСТВ

Ковпак Наталія Костянтинівна

 

СЦЕНІЧНА УВАГА В ТЕАТРІ І НА ЕСТРАДІ (КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ)

Крипчук Микола Володимирович

 

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК ГНУЧКА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ

КРЕАТИВНОГО БІЗНЕСУ

Кузнецова Наталія Богданівна

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОВЗИТКУ МАСОВИХ СВЯТ

В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

Куцак Світлана Анатоліївна

 

ПІСЕННО-КОМПОЗИТОРСЬКА ТВОРЧІСТЬ

ІВО ВАСИЛЬОВИЧА БОБУЛА

Лавриненко Анастасія Володимирівна

 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК НОВА КУЛЬТУРНА ТРАДИЦІЯ СУЧАСНОСТІ

Лебідь Анна

 

КВІР-ТЕОРІЇ В КОНТЕКСТІ МИСТЕЦТВА.

Молодіна Альона Олексіївна

 

ВПЛИВ НАРОДНОЇ КУЛЬТУРИ НА СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ

Мотрич Станіслав Юрійович

 

ВИВЧЕННЯ ФОЛЬКЛОРУ В КОНЦЕПЦІЯХ МИТЦІВ УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ: СУЧАСНИЙ ВИМІР

Новосад Марія Гнатівна

 

ПРОСУВАННЯ КУЛЬТУРНОГО ІВЕНТ-ПРОЕКТУ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Пархоменко Ірина Ігорівна

 

УКРАЇНСЬКІ ТЕАТРИ ПАНТОМІМИ

В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ХХІ СТ.

Сварник Богдан Вячеславович

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Шашкова Катерина Олександрівна

 

ЕСТЕТИЧНЕ СПОГЛЯДАННЯ В СУЧАСНОМУ

КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ

Юхимик Юлія Віталіївна

 

ФУНКЦІЇ СЕМАНТИКИ МІНОРНИХ МУЗИЧНИХ ТОНАЛЬНОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ БАРОКО У ЗБЕРЕЖЕННІ КУЛЬТУРНОЇ ПАМ’ЯТІ

Олейнікова Тетяна Петрівна

   
© NPUROUNDER