facebook picture 5a3c060eccfa84.1675788915138831508396  

Фейсбук-спільнота

факультету 

   instagram  Інстаграм факультету     telegram  Студентський чат    
   

У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

iff.npu.edu.ua

   

21У збірнику подано наукові статті за матеріалами ХVI Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців» (19 листопада 2018 р.).

У працях аспірантів, студентів та молодих вчених з України та Польщі висвітлено актуальні теоретичні та прикладні проблеми психології, філософії, культурології, історії, педагогіки, а також представлено міждисциплінарні пошуки та здобутки.

ЗМІСТ

 

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ РОБОТИ

З ДЕЗАДАПТОВАНИМИ ПІДЛІТКАМИ

Багатюк Юлія Сергіївна

 

ROLA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO – AUTORYTET A MOŻE

STEREOTYP W KSZTAŁTOWANIU MŁODZIEŻY W

SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

mgr inż. Bachórz Iwona

 

MONOLOG MEDIATORA JAKO WSPÓŁCZESNA FORMA DYSKURSU FILOZOFICZNEGO

Bieniek Martyna

 

«КОНТРРЕВОЛЮЦІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ» УЧИТЕЛІВ – ВЕРСІЯ НКВС УРСР

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХІВНО-КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ)

Бривко Микола Вікторович

 

SENS LUDZKIEGO ISTNIENIA – ROZWAŻANIA FILOZOFICZNE

mgr Anita Edyta Wizner

 

ГЕНДЕРНА ДИСКРИМІНАЦІЯ НА РИНКУ ПРАЦІ: ПРИЧИНИ ТА

ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

Голобурда Марія Володимирівна

 

BROŃ W POCZĄTKACH EPOKI BRĄZU

Zgurecki Wojciech  

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ З СІМЕЙ УЧАСНИКІВ АТО ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Лапченко Інна Олександрівна

 

СТАНОВИЩЕ НОВІТНЬОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА НАДДНІПРЯНЩИНІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Лисинюк Марина Віталіївна

 

„TO NIEUCZCIWE ZMUSZAĆ ŻÓŁWIE, BY ŚCIGAŁY SIĘ Z ZAJĄCAMI”. PRZEGLĄD WYBRANYCH CECH INDYWIDUALNYCH RÓŻNIĄCYCH UCZNIÓW

Marzec-Jóźwicka Magdalena

 

ТРУДНОЩІ АДАПТАЦІЇ ТА ЗАСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Мартинюк І. А., Тонха Т. Г.

 

ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Мартинюк І. А., Пекарева В. В.

 

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZARZĄDZANIU

WSPÓŁCZESNĄ ORGANIZACJĄ

Ober Józef, Wiśniewska-Placheta Edyta, Brytańczyk Justyna

 

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ

СТРЕСОСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Омельченко Людмила Миколаївна

 

RYTUAŁY PRZEDMECZOWE A LĘK PRZEDSTARTOWY

U UKRAIŃSKICH ZAWODNIKÓW PIŁKI NOŻNEJ

dr Basiaga-Pasternak Joanna

 

BEZPIECZEŃSTWO KULTUROWE I IDEOLOGICZNE W KONTEKŚCIE KRYZYSU IMIGRACYJNEGO W UE

mgr Smaga Daniel

 

СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ «КОРЕЙСЬКОЇ ХВИЛІ»

ЯК КУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНУ

Тельманова Євангеліна Сергіївна

 

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН З КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Федоренко Ольга Юріївна

 

WHAT PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT INSTRUMENTS ARE THE MOST EFFECTIVE IN HIGH SCHOOL?

Chumak Mykola

 

ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ

Шевель Наталія Олександрівна

 

ЦІННІСНА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ

МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ

Шевель Тамара Олександрівна

 

   
© NPUROUNDER