facebook picture 5a3c060eccfa84.1675788915138831508396  

Фейсбук-спільнота

факультету 

   instagram  Інстаграм факультету     telegram  Студентський чат    
   

У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

iff.npu.edu.ua

   

demo1У збірнику подано наукові статті за матеріалами VІI Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові пошуки: актуальні проблеми теорії і практики» (17 грудня 2018 р.).

У працях аспірантів, студентів та молодих вчених з України та Польщі висвітлено актуальні теоретичні та прикладні проблеми психології, філософії, культурології, історії, педагогіки, а також представлено міждисциплінарні пошуки та здобутки.

ЗМІСТ

KULTURA W SOCJOLOGII- WYBRANE ZAGADNIENIA

mgr inż. Bachórz Iwona

 

GDY ROZUM ŚPI BUDZĄ SIĘ DEMONY… POSZUKIWANIE

TOŻSAMOŚCI MIASTA GDAŃSK

mgr Bień Agnieszka

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ПОЛІТИКІВ

У РАМКАХ ВИКЛАДАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

(НА ПРИКЛАДАХ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ)

Бикова Анне Ігорівна

 

LOGIKA NAUKI - METODOLOGIA NAUK W ŚWIETLE FILOZOFII

mgr Wizner Anita Edyta

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ ЦЕРКОВНИЙ

СОБОР 1918 Р. НА МАТЕРІАЛАХ ГАЗЕТИ «ЦЕРКОВНО-

ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ»

Гаврилов Владислав Олександрович

 

YOUNG POLISH ADULTS AND THEIR ATTITUDE TOWARDS PROCREATION.

RESULTS OF THE QUALITATIVE STUDY.

dr Grotowska Aleksandra

 

FENOMENOLOGIA W SOCJOLOGII - ALFRED SCHÜTZ

Depa Ewa

 

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PARTNERSTWA

PUBLICZNO – PRYWTNEGO W POLSCE – UWAGI OGÓLNE

mgr Kurek Natalia Małgorzata

 

ІННОВАЦІЇ В МАСОВИХ СВЯТАХ В НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Куцак Світлана Анатоліївна

 

CHALLENGES AND ACTIVITIES IN TOURIST MARKET

OF LUBUSKIE VOIVODESHIP

Lisowska-Szron Irena

 

KATALOŃSKIE FESTES. W KRĘGU TEORII, TRADYCJI I ZMIANY

Linda-Grycza, Katarzyna

 

CZY WINCENTY KADŁUBEK JEST HISTORYKIEM CZY LITERACKIM REPORTAŻYSTĄ?

(RÓŻNE WYMIARY BITWY MOZGAWSKIEJ).

Łozowska-Patynowska Anna

 

PROBLEMY ROZWOJU E-LEARNINGU W POLSCE W KONTEKŚCIE

NOWELIZACJI PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SZKOLEŃ BHP

Malak Marcin

 

SPONSORING I PUBLIC RELATIONS W SPORCIE

Ober Józef, Wiśniewska-Placheta Edyta, Szlosar Adrianna

 

ВАН ГОГ ЯК ІНТЕРМЕДІАЛЬНИЙ ФАНТАЗМ

(ПОЕТИКА ОДНІЄЇ НОВЕЛИ КЛІФФОРДА САЙМАКА)

Паранюк Дан Вікторович, Тичініна Альона Романівна

 

SELECTED ASPECTS OF THE SOCIAL POLICY OF THE STATE

TOWARDS PEOPLE WITH DISABILITIES

Smorczewska-Mickiewicz Bożena, dr hab. AugustynaBurlita

 

КОМУНІКАТИВНІ УМІННЯ ОСОБИСТОСТІ

ЯК ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЇ СПІЛКУВАННЯ

Стряпан Роман Олегович

 

ІСТОРИКО-РЕГІОНАЛЬНА АРХІТЕКТОНІКА УКРАЇНСЬКИХ

ЗЕМЕЛЬ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ ПОЧАТКУ

ДОБИ РАННЬОГО МОДЕРНОГО ЧАСУ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ

І ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРСИ

Ціватий Вячеслав Григорович

   
© NPUROUNDER