Студентське самоврядування

Дочірні категорії

Студентська рада ІФОН була заснована у 2006 році. Першим головою СР ІФОН був обраний Сергій Русаков. У цей період були закладені такі традиції ІФОНу, як «Тиждень мистецтв», «Фестиваль релігійного мистецтва», Новорічний Бал Маскарад, Студентський відеоклуб. Відбувалися подорожі студентів ІФОНу містами України (акція «Стежками Батьківщини). До сьогодні відбувається видання студентського журналу «Глобус».

Studrada 2015 1024724

{socbuttons}

Студентське профбюро
Факультету філософської освіти і науки

21706522 1819236661740534 1598741544 o

Первинна профспілкова організація студентів НПУ імені М.П. Драгоманова – це добровільна неприбуткова громадська організація, метою якої є здійснення і захист учбових, соціально-економічних прав та інтересів її членів.

Представництвом профспілкової організації в Факультеті філософської освіти і науки є студентське профбюро, діяльність якого ґрунтується на всебічній підтримці та створенні умов задля самореалізації молоді.

Основними завданнями профбюро є:

  • контроль за нарахуванням стипендій всіх видів;

  • організація комфортного поселення в гуртожиток;

  • улагодження суперечок, що виникли під час навчального процесу;

  • виплата матеріальної допомоги за рахунок профспілкових коштів;

  • організація профкар’єрних заходів для студентів інститутів;

  • розповсюдження квитків на культурні та спортивні події Києва;

  • оздоровлення членів профспілки на драгомановських базах відпочинку і молодіжних центрах партнерів організації;

  • реалізація студентських проїзних квитків;

  • участь у підготовці та проведенні заходів (акцій) різних напрямів та рівнів, робота над класичними проектами профбюро.

  • Також, профбюро організовує різноманітні заходи: ролледром, боулінг, арт-терапія, аромо-терапія, тематичні вечірки.

Без згоди комісії профбюро студент не може бути відрахований з університету чи виселений з гуртожитку. Цей пункт не стосується випадків, пов’язаних з неуспішністю у навчанні.

Більшість пільг, таких як поїздки на відпочинок за мінімальний процент вартості, надання фінансової підтримки, отримання запрошень на футбольні, баскетбольні, хокейні матчі, можливі лише при вступі до Профспілки. Членські внески у розміні 1% від розміру академічної стипендії йдуть на покриття значної частини витрат вищезгаданих позицій.

Задля якісної роботи профбюро кожна група шляхом прямого голосування обирає профорга – відповідального за профспілкову роботу в своєму колективі.

Студентське профбюро має таку структуру:    

Голова профбюро :  Шеховцова Вікторія

Заступникголови профбюро: Крагель Каріна

Профорги академічних груп: Арнаут Антон, Батечко Ірина, Поляківський Дмитро, Підтика Дар’я, Сторожено Надія, Кіяшко Ліза, Зінченко Таїсія, Грущешкая Вікторія, Ставська Анастасія, Конопляста Інна, Копченко Анна, Романченко Ксенія, Ковалева Таїсія, Білецька Юлія, Джупінас Аліна, Парадзінська Дарія, Туруніна Ольга.

 

З усіх питань: +38 0662887239 (Вікторія), kata6197@gmail.com

studradagurt

Студентська рада гуртожитку створюється у кожному гуртожитку для залучення його мешканців до проведення заходів, спрямованих на поліпшення житлових та санітарно-побутових умов, дотримання правил внутрішнього розпорядку та пропускного режиму, проведення виховної, соціальної, культурно-масової, спортивної роботи, організації відпочинку, пропаганди здорового способу життя, надання допомоги адміністрації гуртожитку у створенні рівних можливостей у поселенні та проживанні студентів даного гуртожитку.

Студентська рада гуртожитку співпрацює з адміністрацією гуртожитку, первинною профспілковою організацією студентів, відділом виховної роботи, студентською соціальною службою університету тощо.

Організаційна структура студентської ради гуртожитку

1. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори колективу студентів – мешканців гуртожитку.
2. Студентське самоврядування діє на основі принципів добровільності, демократичності, законності та гласності.
3. Студентська рада обирає зі свого складу голову студради, розподіляє обов'язки серед членів студради. З метою кращого виконання своїх функцій у студраді створено такі комісії:
- культурно-масової роботи;
- індивідуальної роботи;
- соціальної роботи;
- правової роботи;
- навчально-просвітницької роботи;
- житлово-побутової роботи;
- громадського порядку і дисципліни.
Сектори очолюються членами студради.
4. Студентське самоврядування функціонує на рівні кімнат, блоків, поверхів, гуртожитків.
5. До складу студентської ради гуртожитку входять: голова студентської ради, заступник, старости поверхів, уповноважені представники профспілкового бюро інститутів студенти, яких мешкають у гуртожитку.
6. В обов'язки голови студентської ради гуртожитку входить:
- планування роботи на кожний семестр та навчальний рік;
- загальне керівництво роботою всіх комісій (секторів) студради;
- керівництво та здійснення контролю за роботою старост поверхів (блоків);
- внесення пропозицій адміністрацією факультету/інституту та університету щодо поселення та виселення з гуртожитку, інформування її про виявлені порушення мешканцями Правил проживання в гуртожитку.
7. Засідання студентської ради гуртожитку проводиться не рідше одного разу на місяць.
8. Рішення студентської ради гуртожитку приймається шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх членів студради.
9. Студентська рада гуртожитку здійснює свою роботу на громадських засадах і має статус самоврядної неприбуткової організації

Зміст роботи студентської ради гуртожитку включає:

- забезпечення виконання студентами Правил внутрішнього розпорядку;
- проведення спільно з ректоратом, керівництвом студмістечка, первинною профспілковою організацією студентів, відділом виховної роботи ......
- розгляд на зборах, засіданнях студради питань життєдіяльності мешканців гуртожитку;
- надання практичної допомоги адміністрації гуртожитку у поліпшенні житлових умов студентів тощо;
- участь у організації і проведенні спартакіад, змагань тощо;
- пропозиції щодо виділення коштів університетом на поліпшення культурно-побутового обслуговування мешканців гуртожитку.

Cf30YuIkIEI 

Cтудентське наукове товариство Факультету філософської освіти і науки засновано у 2005 році. Його очільниками впродовж декількох років були Антон Дробович, Віталій Туренко, Наталія Ляшенко, Марія Розпутна та Яна Ступак. Кожен зі студентів зробив власний внесок у розбудову наукового товариства та його затвердження як студентської самоврядної організації. Зокрема, на чолі з Антоном Дробовичем, СНТ сформувало власну наукову традицію − проведення Міжнародного наукового форуму «Простір гуманітарної комунікації». Коло заходів в рамках цього форуму надало можливість студентам об'єднуватися навколо аналізу актуальних гуманітарних проблем.Y9Deg 7hG9A

19 березня 2015 року Студентське наукове товариство Факультету філософської освіти і науки на основі відповідної декларації було інституалізовано та увійшло до складу СНТ університету імені професора Григорія Волинки. До його складу були залучені найбільш ініціативні студенти, які відзначились систематичною участю у наукових конференціях та круглих столах, Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт тощо.

Робочий склад:

Голова товариства – Хоменко Гліб

Заступник голови – Конопляста Інна

Секретар – Голопьорова Аліна

Прес-секретар – Голенко Ольга

Голова секції філософії – Стуженко Владислава

Голова секції філософської антропології – Шеховцова Вікторія

Голова секції культурології – Залєвський Сергій

Голова секції релігієзнавства – Поліщук Анна

Голова секції суспільствознавства – Атаманчук Антон

Голова секції психології – Крагель Каріна

Голова секції дизайну – Бойко Марина

dD7FdJ98L6k

 

Концепція діяльності: метою діяльності товариства є розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, які навчаються на Факультеті, розвиток у них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки, формування готовності до використання інноваційного підходу у галузі наукових досліджень, організаційна допомога професорсько-викладацькому складу в інтеграції наукової, навчальної та виробничої діяльності в системі вищої освіти.

Основні завдання СНТ Факультету:

-залучення студентів до науково-дослідницької роботи;

-оволодіння сучасними методиками проведення самостійних наукових досліджень;

-оволодіння формами організації та проведення наукових досліджень;

-пошук і підтримка талановитих дослідників серед осіб, які навчаються на Факультеті, надання їм всебічної допомоги;

-організація та розвиток міжуніверситетського та міжнародного наукового співробітництва;

-пошук та сприяння запровадженню нових форм роботи зі студентами, які навчаються на Факультеті;

-висвітлення наукових досягнень студентів у засобах масової інформації;

-підтримання зв’язків з іншими студентськими організаціями в Україні та за її межами з метою обміну досвідом організації студентського наукового життя, участі в конференціях, форумах, конкурсах, обміну делегаціями тощо;

-популяризація наукової діяльності серед студентів Факультету;

Основні заходи: щорічна звітно-наукова конференція студентів «Освіта та наука», заходи в рамках VІІІ Міжнародного форуму «Простір гуманітарної комунікації», Всеукраїнський форум молодих науковців (спільно з Радою молодих вчених), Всеукраїнський круглий стіл «Особистість в умовах глобалізації: філософський, психологічний та соціологічний виміри», Міжнародна конференція «Інноваційні технології в галузі культури», Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців».

Видання: збірник звітно-наукової конференції студентів Факультету філософської освіти і науки, «Науковий часопис» Студентського наукового товариства імені Григорія Волинки, збірники наукових тез та статей «Культурологічний альманах» та «Гуманітарний корпус».

{socbuttons}

   

Нові публікації  

   

Дивитись  

   
© ALLROUNDER