facebook picture 5a3c060eccfa84.1675788915138831508396  

Фейсбук-спільнота

факультету 

   instagram  Інстаграм факультету     telegram  Студентський чат    
   

У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

iff.npu.edu.ua

   

Студентське самоврядування

Дочірні категорії

IMG 20210405 154706 398Привіт! Ми – Студентський парламент Факультету філософії та суспільствознавства, тому намагаємось оберігати і створювати незабутній, насичений та комфортний досвід впродовж нашого навчання.
Три напрями студентського самоврядування мають свої особливі функції та сфери роботи.


Сектор прав студентів ФФС
Ми захищаємо інтереси студентів, спілкуємось з адміністрацією та активно покращуємо
студентське життя в університеті.


Інформаційний сектор ФФС
Завдяки нам, ти будеш завжди проінформований про всі події які трапляються у нас на факультеті!


Культурно-масовий сектор ФФС
Ми ті, хто не дозволить тобі сумувати під час навчання! Студентське самоврядування, ініціативи, наукові роботи, та безліч трененгів та гуртків вже чекають на тебе!
Ти завжди можеш звернутися до голови студентського парламенту ФФС, чи голів секторів, ми будемо раді допомогти!

Наші завдання:
- захист прав та інтересів студентів;
- забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
- сприяння поліпшенню умов проживання і відпочинку студентів;
- сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань;
- співпраця з органами студентського самоврядування інших закладів вищої освіти;
- пропаганда здорового способу життя;
- забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.


Наші принципи:
- добровільності, законності і відкритості;
- рівноправною і вирішальною участю членів Студентського самоврядування;
- активності, самодіяльності і творчої ініціативи;
- гуманізації та встановлення партнерських відносин між адміністрацією та студентським  самоврядуванням, між професорсько-викладацьким та студентським колективами;
- розмаїття форм студентського самоврядування на всіх рівнях;
- облік індивідуальних інтересів і особливостей студентів.
Завдяки активній діяльності студентського парламенту покращується рівень культурної обізнаності молоді. Відбувається вдосконалення та оновлення навчального прцесу, прикладаються зусилля аби навчання було цікавим та інтенсивним. І звісно рівень соціальної активності студентів полішується.


Голова СП ФФС - Бредіхіна Анна Валеріївна
Голова Культурно-масового сектору - Поліщук Юлія Олександрівна
Голова Інформаційного сектору- Стороженко Надія Миколаївна
Голова сектору прав студентів - Гончарова Катерина Максимівна

Cf30YuIkIEI 

Історія нашого наукового товариства бере початок у 2005 році. Тоді було розпочато роботу по створенню та розвитку Студентського наукового товариства (СНТ) Факультету філософії та суспільствознавства.  Його очільниками з часу заснування були Антон Дробович, Віталій Туренко, Марія Розпутна, Яна Ступак, Гліб Хоменко та Каріна Крагель.

Кожен зі студентів зробив власний внесок у розбудову наукового товариства та його затвердження як студентської самоврядної організації. Зокрема, на чолі з Антоном Дробовичем, СНТ сформувало власну наукову традицію − проведення Міжнародного наукового форуму «Простір гуманітарної комунікації». Коло заходів в рамках цього форуму надало можливість студентам об'єднуватися навколо аналізу актуальних гуманітарних проблем.

19 березня 2015 року Студентське наукове товариство Факультету філософської освіти і науки на основі відповідної декларації було інституалізовано та увійшло до складу СНТ університету імені професора Григорія Волинки. До його складу були залучені найбільш ініціативні студенти, які відзначились систематичною участю у наукових конференціях та круглих столах, Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт тощо.

У 2020 року СНТ трансформувалося в НТСА (Наукове товариство студентів та аспірантів).

 

Робочий склад:

Голова товариства – Череповський Микита

Заступник голови – Рожило Катерина

Прес-секретар – Поліщук Юлія

Концепція діяльності: метою діяльності товариства є розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, які навчаються на Факультеті, розвиток у них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки, формування готовності до використання інноваційного підходу у галузі наукових досліджень, організаційна допомога професорсько-викладацькому складу в інтеграції наукової, навчальної та виробничої діяльності в системі вищої освіти.

Основні завдання НТСА Факультету:

-залучення студентів до науково-дослідницької роботи;

-оволодіння сучасними методиками проведення самостійних наукових досліджень;

-оволодіння формами організації та проведення наукових досліджень;

-пошук і підтримка талановитих дослідників серед осіб, які навчаються на Факультеті, надання їм всебічної допомоги;

-організація та розвиток міжуніверситетського та міжнародного наукового співробітництва;

-пошук та сприяння запровадженню нових форм роботи зі студентами, які навчаються на Факультеті;

-висвітлення наукових досягнень студентів у засобах масової інформації;

-підтримання зв’язків з іншими студентськими організаціями в Україні та за її межами з метою обміну досвідом організації студентського наукового життя, участі в конференціях, форумах, конкурсах, обміну делегаціями тощо;

-популяризація наукової діяльності серед студентів Факультету;

Основні заходи: щорічна звітно-наукова конференція студентів «Освіта та наука», заходи в рамках VІІІ Міжнародного форуму «Простір гуманітарної комунікації», Всеукраїнський форум молодих науковців (спільно з Радою молодих вчених), Всеукраїнський круглий стіл «Особистість в умовах глобалізації: філософський, психологічний та соціологічний виміри», Міжнародна конференція «Інноваційні технології в галузі культури», Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців».

Видання: збірник звітно-наукової конференції студентів Факультету філософської освіти і науки, «Науковий часопис» Студентського наукового товариства імені Григорія Волинки, збірники наукових тез та статей «Культурологічний альманах» та «Гуманітарний корпус».

   
© NPUROUNDER