Культурології та філософської антропології

{socbuttons} 

VІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «НАУКОВІ ПОШУКИ: АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»

Конференція відбудеться 26 березня 2021 р. в дистанційній формі (ZOOM). Матеріали конференції будуть опубліковані в науковому виданні «Гуманітарний корпус» – збірник наукових статей, який надсилається авторам і завантажується на сайті факультету та в електронному репозитарію Наукової бібліотеки НПУ (http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1733).

Збірник наукових праць схвалюється до друку Вченою радою факультету філософії та суспільствознавства НПУ імені М.П. Драгоманова. Збірці присвоюються міжнародний книжковий номер ISBN, УДК, ББК. Обов’язкові примірники надсилаються до Книжкової палати України та провідних бібліотек країни. Заявки на участь приймаються до 24 березня 2021 року.

filosof slovnyk minШановні колеги, аспіранти, студенти! З'явилось 2-е видання книги "Філософський словник: людина і світ" докторів філософських наук, професорів  Назіпа Хамітова і Світлани Крилової.
 

cover o smysleШановні колеги, аспіранти, студенти! Пропонуємо збірник наукових праць кафедри культурології та філософської антропології за результатами  Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції "ВТРАТА І ЗНАХОДЖЕННЯ СЕНСУ В БУТТІ ЛЮДИНИ: МОЖЛИВОСТІ ПСИХОАНАЛІЗУ, АРТ-ТЕРАПІЇ І ФІЛОСОФСЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ"

   
© ALLROUNDER