facebook picture 5a3c060eccfa84.1675788915138831508396  

Фейсбук-спільнота

факультету 

   instagram  Інстаграм факультету     telegram  Студентський чат    
   

Передборська І.М. Філософія історії : навчальний посібник / І.М. Передборська, С.О. Ганьба ; за заг. Ред. І.М. Передборської. — Суми: Університетська книга, 2012. — 232 с.

Цей навчальний посібник побудований на уявленнях про історію, які містяться в різних філософських системах, що виникали в різні часи. В ньому викладені вузлові моменти історії з точки зору різних наукових підходів і концепцій, розглядаються соціально-філософські теорії функціонування і розвитку суспільства в історичному процесі. Особлива увага приділяється антропологічній та аксіологічній проблематиці в сучасній історіософії. Мета – ознайомлення з методологічними проблемами історичної наук, методами дослідження сучасного суспільства, в тому числі й нашого, формування світоглядного плюралізму і засад для свободи історичної творчості. Адресується студентам, аспірантам, викладачам, усіх, хто цікавиться філософією історії.

Навчальний посібник складається з 8 підрозділів, зокрема, перший, присвячений розгляду історії як предмету філософського осмислення, другий висвітлює основні етапи становлення філософії історії, третій присвячено проблемам історії в українській філософії, четвертий допоможе дослідити спрямованість і сенс людської історії, в п'ятому розкривається історична аксіологія, шостий підрозділ зосереджує увагу на суб'єктах історичного процесу, а сьомий і восьмий — на антропологічному повороті в історіософській думці та освітньому аспекті філософії історії, відповідно.

Кожен підрозділ має теоретичні викладки у відповідних параграфах, а також тексти першоджерел для самостійного опрацювання, що безперечно є дуже зручним та корисним для самостійної роботи і розвитку студента.

   
© NPUROUNDER