facebook picture 5a3c060eccfa84.1675788915138831508396  

Фейсбук-спільнота

факультету 

   instagram  Інстаграм факультету     telegram  Студентський чат    
   

У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

iff.npu.edu.ua

   

alm 4У книзі подано наукові статті за матеріалами VІІІ Міжнародної наукової конференції «Інноваційні технології в галузі культури» (2 жовтня 2018 року) та ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «NEWTOPSCIENCE» (12 жовтня 2018 р.).

ЗМІСТ

ЧАСТИНА 1

«HOMOLUDENS» ЯК ПРИКЛАД МОДЕРНІЗАЦІЇ ТРАДИЦІЙНИХ ФЕСТИВАЛЬНИХ КОНЦЕПЦІЙ МИКОЛАЇВЩИНИ

Атанасова Валерія Олегівна

 

РЕЖИСЕРСЬКЕ МИСТЕЦТВО А. Я. ЛІТКА В КОНТЕКСТІ

ТЕАТРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МИКОЛАЇВЩИНИ

Власова Олена Олександрівна

 

ФАНФІК – НОВИЙ ЖАНР СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Єпик Лариса Іванівна, Єпик Даниіл Валерійович

 

ХУДОЖНЯ ОБРАЗНІСТЬ РЕЖИСЕРСЬКОГО МИСТЕЦТВА

УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ КОРИФЕЇВ В КОНТЕКСТІ ПОШУКУ

СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ВПЛИВУ НА ГЛЯДАЧА

Єфименко Олена Володимирівна

 

ФЕНОМЕН КАБАРЕ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Железняк Дарья

WEJDŹ WKONWENCJĘ!” – OPROJEKCIEKREATYWNEGOPISANIAMarzec-JóźwickaMagdalena

ВПЛИВІННОВАЦІЙНИХТЕХНОЛОГІЙ

НА РОЗВИТОК ГРАФІКИ МАЛИХ ФОРМ

Каменецька Юлія В’ячеславівна

 

СПЕЦИФІКА РОЗМОВНИХ ЖАНРІВ СУЧАСНОЇ ЕСТРАДИ

Капустянська Олена Миколаївна

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

МАЙБУТНЬОГО РЕЖИСЕРА У РОБОТІ НАД СЦЕНІЧНИМ СЛОВОМ

Касьяненко АндрійСергійович

 

ДИЗАЙН МЕДІАРЕКЛАМИ

Колтишева Ганна Сергіївна

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ

ПСИХОТЕХНІКИ АРТИСТА ЕСТРАДИ

Крипчук Микола Володимирович, Колтак Катерина Ігорівна

 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ 5000-ЛІТНЬОЇ ТЕХНІКИ

ДАЛЕКОСХІДНОГО ЛАКУ УРУШІ

Кузьміних Марія Валеріївна

 

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇЇ ТА ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ

ЕСТРАДНО-ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ ВИСТАВИ

Мельник Мирослава Миколаївна

 

ІТАЛІЙСЬКІ СТРАВИ У ФОРМАТІ 9×14

Михайлова Аліса Олександрівна

 

ФОЛЬКЛОРИСТИКА У КОНТЕКСТІ ІІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

З ІНШИМИ НАУКАМИ

Мішкой Василь Федорович

 

MIEJSCE I ROLA IMPREZ MASOWYCH W OTOCZENIU SPOŁECZNYM

Ober Józef, Walczuk Weronika

 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Мазуркевич Ольга Пвілівна, Осійський Юрій Олександрович

 

ВИРОБНИЦТВО КУЛЬТУРНИХ І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Пархоменко Ірина Ігорівна

 

SKAŻONE POGRANICZE UKRAINY I BIAŁORUSI W

„CHERNOBYL VR PROJECT”. PRÓBA ANALIZY ZJAWISKA

WIRTUALNEJ TURYSTYKI

mgr Rakowicz Piotr

 

ОСВІТА ДОРОСЛИХ ЯК ОСВІТНІЙ ТРЕНД ХХІ СТОЛІТТЯ

Самойленко Оксана Анатоліївна

 

КОНСОЛІДУЮЧА РОЛЬ КОЗАЦТВА В УКРАЇНСЬКОМУ

КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Сорочук Людмила Василівна

 

ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНЕ ВИРІШЕННЯ ТЕАТРАЛІЗОВАНОГО

ВОКАЛЬНОГО НОМЕРУ

Федорченко Олена Іванівна

 

КРЕАТИВНИЙ КЛАС В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ

СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Філіна Тетяна Вікторівна

 

ВПЛИВ ТРАДИЦІЙ ТЕАТРУ КОРИФЕЇВ НА РОЗВИТОК

СУЧАСНОГО ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА МИКОЛАЇВЩИНИ

Шамшура Олександра Олександрівна

 

СЦЕНIЧНЕ МИСТЕЦТВО У СВIТЛI НАБУТТЯ «КВАНТУ» ТВОРЧОСТI

Шумакова Свiтлана Миколаївна, Бугайова Вікторія Олександрівна

 

ŚWIAT W OBRAZIE

Szczerbik-Chudy Pamela

 

ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ: ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ

ПСИХОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ СУЧАСНОСТІ

Якубовська Марія Степанівна

 

CZY TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA MOŻE BYĆ ZMIERZONA? BADANIA NAD MENTALNOŚCIĄ Z PERSPEKTYWY CYFROWEJ HUMANISTYKI I OBLICZENIOWYCH NAUK SPOŁECZNYCH.

Werner Wiktor, Adrian Trzoss

 

ЧАСТИНА 2

 

КУЛЬТУРНИЙ КОНФІГУРАЦІОНІЗМ І ЙОГО РОЛЬ

У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ

Борисова-Желєзнова Катерина Олександрівна

 

3D MAPPING ЯК СУЧАСНЕ ВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Доколова Альона Сергіївна

 

STRAIGHTEDGE АБО ШЛЯХ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОКОЛІННЯ

Єпик Лариса Іванівна, Крохмаль Анжеліка Олегівна

 

O NAZWISKACH W GMINIE KRUSZYNA. NAZWISKA PRYMARNE

Żemejda-Zybura Marzena

 

ПЕРСПЕКТИВИ МІЖНАРОДНОЇ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ВИСТАВКОВОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ АВТОРСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТИЛЮ

Журавель-ЗмєєваЛіліяСергіївна

 

ROZWÓJ BADAŃ NAD OBRZĄDKIEM POGRZEBOWYM SPOŁECZNOŚCI

WCZESNEGO OKRESU EPOKI BRĄZU

Zgurecki Wojciech 

 

АСПЕКТИ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОГО ТА ГЕРМЕНЕВТИЧНОГО У СВІТІ СИМВОЛІВ

Крагель Каріна Володимирівна

 

МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ОБ’ЄДНАННЯ НІМЕЧЧИНИ

НА РУБЕЖІ 1980-Х – 1990-Х РР.

Мельничук Ольга Вікторівна

 

NOWE TRENDY W MARKETINGU SPORTOWYM

Ober Józef, Szlosar Adrianna

 

МИСТЕЦТВО ТА КУЛЬТУРА В МЕДІЙНУ ЕПОХУ

Татаренко Марина Геннадіївна 

 

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ

У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Толочко Світлана Вікторівна

 

НАУКОЗНАВЧА ПОСЛІДОВНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФЕНОМЕНА

Чумак Микола Євгенійович

NAZWY TERENOWE MIEJSCOWOŚCI PIEŃKI SZCZEPOCKIE I TEKLINÓW (GMINA KRUSZYNA, POWIAT CZĘSTOCHOWSKI)

Żemejda-Zybura Marzena

 

   
© NPUROUNDER