facebook picture 5a3c060eccfa84.1675788915138831508396  

Фейсбук-спільнота

факультету 

   instagram  Інстаграм факультету     telegram  Студентський чат    
   


studradagurt

 

Студентська рада гуртожитку створюється у кожному гуртожитку для залучення його мешканців до проведення заходів, спрямованих на поліпшення житлових та санітарно-побутових умов, дотримання правил внутрішнього розпорядку та пропускного режиму, проведення виховної, соціальної, культурно-масової, спортивної роботи, організації відпочинку, пропаганди здорового способу життя, надання допомоги адміністрації гуртожитку у створенні рівних можливостей у поселенні та проживанні студентів даного гуртожитку.

 

Студентська рада гуртожитку співпрацює з адміністрацією гуртожитку, первинною профспілковою організацією студентів, відділом виховної роботи, студентською соціальною службою університету тощо.

 

Організаційна структура студентської ради гуртожитку

 

1. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори колективу студентів – мешканців гуртожитку.
2. Студентське самоврядування діє на основі принципів добровільності, демократичності, законності та гласності.
3. Студентська рада обирає зі свого складу голову студради, розподіляє обов'язки серед членів студради. З метою кращого виконання своїх функцій у студраді створено такі комісії:
- культурно-масової роботи;
- індивідуальної роботи;
- соціальної роботи;
- правової роботи;
- навчально-просвітницької роботи;
- житлово-побутової роботи;
- громадського порядку і дисципліни.
Сектори очолюються членами студради.
4. Студентське самоврядування функціонує на рівні кімнат, блоків, поверхів, гуртожитків.
5. До складу студентської ради гуртожитку входять: голова студентської ради, заступник, старости поверхів, уповноважені представники профспілкового бюро інститутів студенти, яких мешкають у гуртожитку.
6. В обов'язки голови студентської ради гуртожитку входить:
- планування роботи на кожний семестр та навчальний рік;
- загальне керівництво роботою всіх комісій (секторів) студради;
- керівництво та здійснення контролю за роботою старост поверхів (блоків);
- внесення пропозицій адміністрацією факультету/інституту та університету щодо поселення та виселення з гуртожитку, інформування її про виявлені порушення мешканцями Правил проживання в гуртожитку.
7. Засідання студентської ради гуртожитку проводиться не рідше одного разу на місяць.
8. Рішення студентської ради гуртожитку приймається шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх членів студради.
9. Студентська рада гуртожитку здійснює свою роботу на громадських засадах і має статус самоврядної неприбуткової організації

 

Зміст роботи студентської ради гуртожитку включає:

 

- забезпечення виконання студентами Правил внутрішнього розпорядку;
- проведення спільно з ректоратом, керівництвом студмістечка, первинною профспілковою організацією студентів, відділом виховної роботи ......
- розгляд на зборах, засіданнях студради питань життєдіяльності мешканців гуртожитку;
- надання практичної допомоги адміністрації гуртожитку у поліпшенні житлових умов студентів тощо;
- участь у організації і проведенні спартакіад, змагань тощо;
- пропозиції щодо виділення коштів університетом на поліпшення культурно-побутового обслуговування мешканців гуртожитку.

   
© NPUROUNDER