facebook picture 5a3c060eccfa84.1675788915138831508396  

Фейсбук-спільнота

факультету 

   instagram  Інстаграм факультету     telegram  Студентський чат    
   

У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

iff.npu.edu.ua

   

Дизайну та реклами

IMG 20190920 211805 min

 {socbuttons}

pLP0arZaZT4

НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
СПІЛКА ДИЗАЙНЕРІВ УКРАЇНИ
НПУ імені М. П. ДРАГОМАНОВА
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ОДЕСЬКА ЮРІДИЧНА АКАДЕМІЯ»
ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВА
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
ЛЮДИНА ЯК ПРОЕКТ
ПРОГРАМА
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Соціальній дизайн: антропологічні, культурологічні, етичні та естетичні виміри


м. Київ, 17 – 21 вересня 2016 р.
Київ – 2016


Девіз проекту: «Сповідь на завдану тему»
Конференція проводиться з нагоди 60-річчя відомого україньського філософа, доктора філософських наук, професора Тамари Вікторівни Розової.

Куратори проекту:
Андрущенко Тетяна Іванівна, д.ф.н, проф.;
Розова Тамара Вікторівна, д.ф.н., проф.;
Легенький Юрій Григорович, д.ф.н., проф.
Розумний Максим Миколайович, доктор політичних наук, проф.
Модератор проекту:
Дерман Ліля Миколаївна, к.ф.н., доц.

Бажаючим прийняти участь у конференції пропонується «тематичний гербарій», що містить історико-філософський, теоретико-методологічний, антропологічний, культурологічний, політичний, етичний та естетичний розділи.

Задум попередньої тематизації координації пов’язаний з ідеєю більш ефективної координації зусиль колег з філософського цеху, а також ефектом «зустрічи» різних думок в просторі завданої тематики. Адже за бажанням докладчика тема може бути скоординована в бік власної конценції.

Конференція буде проводитися у м. Одеса в Національному університеті «Юридична академія», проживання в пансионаті Національного університету «Юрідична академія», вартість на добу: 5 – 7 $. З м. Києва буде організований під’їзд учасників конференції автобусом від будинку Пирогова 9, НПУ імені М.П. Драгоманова. Під час дії конференції планується проведення показу колекцій одягу студентів кафедри дизайну та реклами НПУ імені М.П. Драгоманова, майстер-класи, художня виставка.
Публікація матеріалів буде здійснюватися на сайті конференції для попередього ознайомлення учасників.

Планується видання матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції: ЛЮДИНА ЯК ПРОЕКТ. Соціальній дизайн: антропологічні, культурологічні, етичні та естетичні виміри (Київ, Одеса, 17 – 21 вересня 2016). Участь у конференції та публікація матеріалів безкоштовні.

Згідно подання наукових матеріалів та умов їх презентації звертатися:
Дерман Ліля Миколаївна, е-mal: dermanI@yandex.ru


ТЕМАТИЧНИЙ ГЕРБАРІЙ «ОСІННІ ЛИСТКИ ОДЕСИ»

Розділ «Історія філософії»
- ентелехія та еквівокація в традиції арістотелізма та схоластики;
- геометрична оптика етики Спінози;
- ескапізм в історії філософської думки – від стоїків до соціалутопізму;
- етика як диференційна онтологія – проект С. Рубінштейна;
- нескінченна діалектика Універсуму – проект Г. Батіщева;
- складка, pli – проект Ж. Дельоза;
- о совращеніі – проект Ж. Бодрійяра;
- турбота про себе – проект М. Фуко;
- архетипи культури – проект С. Кримського.
Розділ «Теорія та методологія філософьких досліджень сучасності»
- мета-метафізика як парадигма феноменологічних досліджень культури;
- мета-антропологія як синергетична інтерпретанта антропологічних досліджень;
- диференційна культурологія та естетика – холізм та антихолізм як методологічні виміри філософського дослідження;
- поетика культури – проект М. Бахтіна та В. Біблера;
- конформізм та постнонконформізм в культурі та в філософській рефлексії;
- філософська мода: науковий тезаурус та обрії рефлексії.
Розділ «Філософська антропологія»
- культурно-історична антропологія та її евристичний потенціал;
- етологія, теологія та антропологія: сучасний дискурс;
- антропологія техніки, антропосфери, ноосфери;
- віртуальна антропологія.
Розділ «Філософія культури»
- філософія культури та релігії: глобалістські моделі;
- петля рекурсії, антихолізм та антиредукціонізм культурологічних досліджень – від. П. Сорокіна до Е. Морена;
- ідеаціоністські моделі ритуалу та культурології;
- культурологія як археологія, палеоантопологія, етнопсихологія;
- політична антропологія культури та її медіадискурс.
Розділ «Філософія політики»
- людина політична та її світ – проект Х. Аренд;
- економія та ергономіка брехні в політиці;
- сни та сновиддя політиків як глобальна проблема посткомуністичних культур;
- соціопрагматика політики як рекламно-брендинговий мікс;
- менеджмент та маркетинг політичних акцій.
Розділ «Етика та естетика»
- етос та ерос як онологогічні предикації етики та естетики;
- метафізичне зло як проблема глобалістської етики;
- ювенальність етичних максим та метафізичне дитинство людства в мистецтві – «Дитячій альбом» П.І. Чайковського як етичний ідеал;
- ерос у Платона в інтерпретації молодого О. Лосєва;
- феноменологічна естетика М. Бахтіна та О. Лосєва як філософський ідеал;
- ідеологія протесту в етиці та естетиці пострядянської філософії;
- проектні алгоритми сучасної архітектури та дизайну;
- нелінійний текст, фрактальна геометрія проектного простору як різновид естетичного ескапізму;
- однакове горизонтальне планування «Гетеануму» Р. Штайнера та власного будинку К. Мельнікова – дім месіаністської утопії антропософії та помешкання архітектора;
- нонфініто в сучасному мистецтві.

Дизайн як засіб комунікацій

18 – 22 жовтня 2016 року в рамках VI Міжнародного форуму «Простір гуманітарної комунікації» відбудеться семінар з дизайну «Дизайн як засіб комунікації».

Семінар організовують і проводять: кафедра дизайну та реклами Інституту філософської науки і освіти Національного педагогічного університету, Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

   
© NPUROUNDER