facebook picture 5a3c060eccfa84.1675788915138831508396  

Фейсбук-спільнота

факультету 

   instagram  Інстаграм факультету     telegram  Студентський чат    
   

У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

iff.npu.edu.ua

   

gumkorpus-2-2014Вийшов у світ другий випуск збірника «Гуманітарний корпус». У виданні розміщені наукові статті за матеріалами І Міжнародної науково-практичної заочної конференції «Наукові пошуки: актуальні проблеми теорії і практики» (14 квітня 2014 р.; співорганізатори – Інститут філософської освіти і науки, Інститут педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, ГО «Академія розвитку психологічної науки і практики», м. Київ).
В працях аспірантів, студентів та молодих вчених з України та Росії висвітлено актуальні теоретичні та прикладні проблеми психології, філософії, культурології, історії, педагогіки, а також представлено міждисциплінарні пошуки та здобутки.

ЗМІСТ ВИПУСКА

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МАЛЫХ ГРУППАХ
Александрова Анна Олеговна
ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ПРИРОДИ
Будлянська Лідія Феодосіївна
ФІНАНСОВИЙ СТАН БІЛОГО ПІВДНЯ РОСІЇ НА ПОЧАТКУ 1919 РОКУ
Глібіщук Микола Васильович
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Григоряк Оксана Вікторівна
Лідерство в студентському середовищі
Ігнатюк Ірина Іванівна
ПРОБЛЕМА СТРЕСУ В СУЧАСНІЙ НАУЦІ
Козіцька Марина Борисівна
ПОГЛЯДИ РУДОЛЬФА ГЕНРІХОВИЧА КРАЄВСЬКОГО НА СИСТЕМУ ЛОГОПЕДЧИНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ В 1950 - 1960 Р.Р.
Козинець Олександр Володимирович
Особенности употребления слов, обозначающих речевые действия (на примере исследования студентов-будущих педагогов)
Кочетова Мария Сергеевна
ІНТЕГРАЦІЙНО-ДІЯЛЬНІСНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА
Кучеренко Єгор Валерійович
МЕТАМОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ПСИХОЛОГА З КЛІЄНТОМ
Кучеренко Світлана Андріїівна
ЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДЛЯ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА
Лапченко Ганна Олександрівна
ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ СТРАХІВ У СТАРШОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ МЕТОДОМ ПСИХОСИНТЕЗУ
Ларін Дмитро Ігорович
СПІЛЬНІСТЬ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЯК ЧИННИК СУМІСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ
Лебєдіна Юлія Ігорівна
ВПЛИВ СТЕРЕОТИПІВ НА ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙМАННЯ ЛЮДИНИ
Лисенко Валентин Анатолійович
ОСВІТЯНСЬКА ПОЛІТИКА МІЛЕНИ РУДНИЦЬКОЇ
Мархель (Барбара) Людмила Анатоліївна
ТРУДНОЩІ АУДІЮВАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ
Михайленко Марина Володимирівна
КАЗКА ЯК ФОРМА ПСИХОКОРЕКЦІЙНОГО ВПЛИВУ
Місєчко Марія Іванівна
ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ К СОЗДАНИЮ СЕМЬИ
Моисейкина Анна Георгиевна
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ОДЕСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ 1960-1980-Х РОКІВ
Носова Катерина Олександрівна, Пятковська Юлія Вікторівна
ТРИВОЖНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ АРТ-ТЕРАПІЇ
Олійник Ірина Ігорівна
ПРОБЛЕМА ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ НА ПЕДЕГОГІЧНУ ПРОФЕСІЮ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ
Панасюк Оксана Василівна
ВПЛИВ НАВИЧОК ЧИТАЦЬКОЇ САМОСТІЙНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Паронько Любов Олександрівна
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
Пелішенко Марія Юріївна
Развитие мотивационной сферы учащихся в младшем школьном возрасте
Петрова Елена Константиновна
МЕХАНІЗМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ЯК ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ
Процик Любов Сергіївна
ОПЕРА «КАТЕРИНА» М.М.АРКАСА ЯК ЗРАЗОК АМАТОРСЬКОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Радіонова Юлія Анатоліївна
СТУДЕНТСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ ЗАГОНИ КДПІ ІМ.. О.М.ГОРЬКОГО НА ДАЛЕКОМУ СХОДІ РСРФР 1977 Р. (СПОГАДАМИ УЧАСНИКІВ)
Ралко Роман Сергійович
ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В СУЧАСНОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
Русаков Сергій Сергійович
ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Сисак Володимир Ігорович
ОСОБЛИВОСТІ ЛОКУС-КОНТРОЛЮ У СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ
Тамара Олена Миколаївна
ПРОБЛЕМА СВІДОМОСТІ У СУЧАСНІЙ АНАЛІТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ
Тополюк Лілія Олексіївна
ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Трегуб Інна Володимирівна
ПРОБЛЕМА ПЕРЕХОДУ ВІД ХАОСУ ДО ГАРМОНІЇ
Фаріон Роман Васильович
КАЗКА ЯК МЕТОД ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОГО ВПЛИВУ В РОБОТІ З ДИТИНОЮ
Федорченко Оксана Миколаївна
ЕКУМЕНІЧНИЙ РУХ ЄВАНГЕЛЬСЬКОГО ПРОТЕСТАНТИЗМУ НА ФОНІ СОЦІАЛЬНО - ПОЛІТИЧНИХ ПОДІЙ В УКРАЇНІ
Федорчук Юрій Юрійович
ВИКЛАДАЧ ЯК УПРАВЛІНЕЦЬ В ДЕМОКРАТИЧНИХ ВІДНОСИНАХ ЗІ СТУДЕНТАМИ
Філіпович Андрій Юрійович, Павленко Олександр Іванович
ОСОБИСТІСНА ТРИВОЖНІСТЬ ПІДЛІТКІВ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ
Шаповалов Андрій Сергійович
РОЛЬ ТВОРЧОСТІ В ПРОЦЕСІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
Шевченко Вікторія Леонідівна
ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Шестак Наталія Юріївна
ПОНЯТТЯ ЕТНОСУ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА
Шиковець Сергій Олександрович
ТЕОРІЯ ЄМОЦІЙ ТА СИСТЕМА КОДУВАННЯ РУХІВ ОБЛИЧЧЯ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ПОЛА ЕКМАНА
Шувалов Олександр Вячеславович
ДІЯЛЬНІСТЬ СПОРТИВНО-ГІМНАСТИЧНИХ ТОВАРИСТВ ПРАВО-РАДИКАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ В СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ В ПЕРІОД 1921-1939 РР.
Янюк Іван Федорович
СЕМІОТИЧНИЙ АСПЕКТ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИМВОЛІВ
Яркіна Марія Олександрівна

   
© NPUROUNDER