facebook picture 5a3c060eccfa84.1675788915138831508396  

Фейсбук-спільнота

факультету 

   instagram  Інстаграм факультету     telegram  Студентський чат    
   

У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

iff.npu.edu.ua

   

gum-korpus1Гуманітарний корпус: [збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, психології, педагогіки та історії] – Випуск 1 / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова; ГО «Академія розвитку психологічної науки і практики» / упорядники: Кучеренко Є.В., Русаков С.С. – К. : Фенікс, 2014. – 223 с.

 Зміст

ГАЗЕТА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЛИСТОК» ЯК ОБ’ЄКТ РЕДАКТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕОНІДА ГЛІБОВА
Агеєва Марина Володимирівна

БИБЛИОТЕКА КАК ЗНАК КОСМОГОНИИ КУЛЬТУРЫ В ПОВЕСТИ В. У. ЛАСТОВСКОГО «ЛАБИРИНТЫ»
Барма Олег Анатольевич

ВПЛИВ АЛКОГОЛЮ НА ОРГАНІЗМ ТА ПСИХІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ
Безух Наталія Анатоліївна

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Бенера Наталия Андреевна

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ СХЕМИ ТІЛА ЯК ЕТАПУ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВОГО ОРІЄНТУВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Бобренко Інна Всеволодівна

ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ У ВИБОРІ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ СТАРШОКЛАСНИКАМИ
Ваксман Марта Віталіївна

АГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Варцаба Францишек Миколайович

МУЗИКА, ФІЗІОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ
Галелюка Роман Романович

ПРОБЛЕМА МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Головченко Лоліта Володимирівна

ФОРМИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ МОЛОДОГО АВТОРА В СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ. РОЛЬ МЕНЕДЖЕРА КУЛЬТУРИ
Гончар Ольга Олександрівна

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ
Гончарук Ірина Миколаївна

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Гурбик Катерина Анатоліївна

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ ЖУРНАЛІСТИКИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Думанецька Валерія Андріївна

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ КРЕАТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ТА ДИВЕРГЕНТНОГО МИСЛЕННЯ
Журавель Олександр Дмитрович

ЯВИЩЕ КОНФОРМІЗМУ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Євлах Ольга Віталіївна

ВПЛИВ СІМ’Ї НА ПРОЦЕС АДАПТАЦІЇ ДИТИНИ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
Єфименко Анастасія Василівна

ВПЛИВ БІОЛОГІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДЛІТКА
Кисіль Андрій Володимирович

СТАН СФОРМОВАНОСТІ РЕФЛЕКСИВНОГО (ОЦІННОГО) КОМПОНЕНТА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ
Ковалькова Тетяна Олександрівна

ВНЕСОК СТАРОДАВНІХ ЛІКАРІВ В ТЕОРІЮ ТА ПРАКТИКУ ПРОБЛЕМИ ЗАЇКАННЯ
Козинець Олександр Володимирович

ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ
Колонтай Олена Сергіївна

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ В СПОРТЕ
Кочетова Мария Сергеевна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАРКОТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ
Кошкіна Діана Романівна

СІМЕЙНО-РОЛЬОВІ ОЧІКУВАННЯ ОСІБ З РІЗНИМ ТИПОМ СЕКСУАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ
Кульчицька Олена Леонідівна

МЕТОД КОРЕКЦІЙНОЇ СУГЕСТІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА-ГІПНОТЕРАПЕВТА
Кучеренко Єгор Валерійович

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Кучеренко Світлана Андріївна

СХИЛЬНІСТЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ПРОЯВУ АГРЕСІЇ ВНАСЛІДОК ПЕРЕГЛЯДУ СЦЕН З ЕЛЕМЕНТАМИ НАСИЛЛЯ
Микулінська Анастасія Леонідівна

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МИСЛЕННЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ
Лапченко Ганна Олександрівна

ДИТЯЧІ СТРАХИ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
Ларін Дмитро Ігорович

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТИПІВ ТЕМПЕРАМЕНТУ ЯК ЧИННИКА ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ
Лук’яненко Марина Миколаївна

РОЛЬ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У ФОРМУВАННІ ГОМОФОБІЇ
Мацигін Сергій Сергійович

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНДЕРНЫХ УСТАНОВОК В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Моисейкина Анна Георгиевна

ТЕОРЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ МОТИВАЦІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВАГІТНОСТІ НА ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ СТОСУНКІВ
Нестеренко Олена Олегівна

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ ВЖИВАННЯ НЕЦЕНЗУРНОЇ ЛЕКСИКИ
Ніколаєнко Юлія Ігорівна

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Новікова Ірина Ігорівна

ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Петрова Лідія Олексіївна

ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ ТА ІСТОРІОГРАФІЇ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ В. М. ЧОРНОВОЛА
Побережець Ганна Степанівна

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ БИБЛИОТЕКИ
Политевич Елена Эдуардовна

ПЛАСТИЧНА АНАТОМІЯ: ДІАЛОГ ПОКОЛІНЬ
Поповкіна Поліна Сергіївна

«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСІ» М. М. АРКАСА ЯК СКЛАДОВА УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ
Радіонова Юлія Анатоліївна

СТУДЕНТСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ ЗАГОНИ В УРСР: ДО ІСТОРІЇ МОЛОДІЖНОГО РУХУ (1920-30 РР.)
Ралко Роман Сергійович

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНОГО ОБРАЗУ
Сітцева Марина Вікторівна

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ САКРАЛЬНОГО
Складан Андрій Анатолійович

ГРАФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПИСЬМА ЯК ПРОЯВ ХАРАКТЕРОЛОГІЧНИХ РИС ОСОБИСТОСТІ
Складан Юлія Олександрівна

РЕДАКТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В. ПІДПАЛОГО В ЕПОХУ ШІСТДЕСЯТНИЦТВА У СПОГАДАХ СУЧАСНИКІВ
Скороход Тетяна Олександрівна

ПРИНЦИПЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Спирина Елена Александровна

ВПЛИВ КОФЕЇНУ НА ОРГАНІЗМ ТА ПСИХІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ
Стаднік Наталія Володимирівна

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ
Таран Ірина Борисівна

ПРОБЛЕМА ВПЛИВУ СТИЛІВ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА РІВЕНЬ САМООЦІНКИ ПІДЛІТКІВ
Тіхєріно Халтуріна Діана Марія

ПРОБЛЕМА МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ
Трохименко Ірина Миколаївна

СПЕЦИФІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЛІКАЦІЇ ІДЕЇ ЛЮБОВІ
Туренко Віталій Едуардович

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДРУЖНІХ СТОСУНКІВ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Худієва Нармін Ільгарівна

СИСТЕМА СУДОЧИНСТВА В РЕЛІГІЙНОМУ ПРАВІ
Чукань Ірина Леонідівна

«ТРИЛОГІЯ» ГЕНРІКА СЕНКЕВИЧА — ІСТОРІЯ СПРИЙНЯТТЯ І ТРАКТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Шевченко Ірина Олександрівна

ВПРОВАДЖЕННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПРИ ВИКЛАДАННІ БУДІВЕЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН В КОЛЕДЖІ
Філіпович Андрій Юрійович

ЗВ’ЯЗОК МІЖ СТИЛЕМ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ТА ДЕВІАНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Шиманська Оксана Сергіївна

ВПЛИВ МЕТЕОЗАЛЕЖНОСТІ НА САМОПОЧУТТЯ ЛЮДИНИ
Якубова Ірина Андріївна

СИМВОЛИ І ЗНАКИ ВІРТУАЛЬНОГО СВІТУ
Яркіна Марія Олександрівна 

   
© NPUROUNDER