facebook picture 5a3c060eccfa84.1675788915138831508396  

Фейсбук-спільнота

факультету 

   instagram  Інстаграм факультету     telegram  Студентський чат    
   

У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

iff.npu.edu.ua

   

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ІСТОРІЯ (СЕРЕДНЯ ОСВІТА)"

Відкриття нової педагогічно-історичної спеціальності на базі саме філософського факультету, на відміну від традиційних, класичних історичних факультетів, дозволило розробити і запровадити в життя власну стратегію та освітньо-професійну програму, котра максимально можливо в сучасних умовах відповідає вимогам підготовки фахівців, здатних успішно працювати в сьогоднішніх умовах динамічної розбудови глобального інформаційного суспільства.

photo 2019 07 18 15 55 30

Творчі, креативні, прогресивно мислячі викладачі кафедри історії та філософії історії факультету філософії та суспільствознавства розробили навчальний план освітньо-професійної програми «Історія та основи суспільно-філософської освіти», який максимально повно і гармонічно задовольняє новітні вимоги українського суспільства і стандарти Міністерства освіти і науки з підготовки бакалаврів історії для освітньої і наукової роботи та особисті освітно-наукові запити студентів.

Навчальні і робочі програми не тільки готують майбутніх вчителів історії для викладання широкого кола суспільно-політичних дисциплін, а й орієнтовані на максимально творчу самореалізацію студентства в університеті та за його межами. Кафедра спрямовує свою діяльність на ефективну інтеграцію студентів у світовий освітній і науковий простір через їх участь у міжнародних грантових освітньо-дослідних програмах, стажуваннях, конференціях та інш.

   
© NPUROUNDER