facebook picture 5a3c060eccfa84.1675788915138831508396  

Фейсбук-спільнота

факультету 

   instagram  Інстаграм факультету     telegram  Студентський чат    
   

У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

iff.npu.edu.ua

   

Спеціальність 03033 - Філософія*

Назва
програми
(спеціалізація)
Кваліфікація Форма навчання Термін навчання
Філософські практики в освіті Бакалавр філософії. Вчитель філософських дисциплін. денна/заочна 3 роки 10 міс.
Практична психологія Бакалавр філософії. Практичний психолог. денна/заочна 3 роки 10 міс.
Суспільствознавство Бакалавр філософії. Аналітик суспільних процесів. денна/заочна 3 роки 10 міс.

*Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів при вступі на основі повної загальної середньої освіти

 Назва предметів та творчих конкурсів  Мінімальний конкурсний бал
 Українська мова та література (базовий)  100 балів
 Історія України  100 балів
 Іноземна мова  100 балів

{socbuttons}

Шановні студенти!

Кафедра психології факультету філософської освіти та науки

НПУімені М. П. Драгоманова з нетерпінням очікує Вашоговступу на навчання за освітнім ступенем бакалавр зі спеціалізації «Практична психологія»!

Приймаючи рішення навчатися за спеціальністю 03033 – філософія, яка виступає відмінною базою для формування широкого світогляду, Ви будете мати можливість оволодіти цікавою додатковою спеціалізацією «Практична психологія» та бути практичним психологом не тільки в галузі освіти, а й інших галузях, застосовуючи сучасні підходи у психодіагностичній, психоконсультативній, психокорекційній, тренінговій та психотерапевтичній діяльності.

В результаті навчання Ви зможете успішно працювати практичними психологами у закладах освіти (дитячих садочках, школах, коледжах, університетах, центрах дитячого розвитку), психологами у соціальних службах та громадських організаціях різної спрямованості, психоконсультантамиз сімейних, кризових та професійних питань, консультантами з вирішення конфліктів, тренерами з особистісного зростання.

Дисципліни викладаються на високому теоретико-методологічному рівні досвідченим професорсько-викладацьким складом кафедри психології(професорами, доцентами, старшими викладачами) з застосуванням новітніх освітніх підходів, постійного взаємозв’язку теорії з практикою, відпрацюванням психодіагностичних, психоконсультативних, психокорекційних навичок на практиці, ознайомленням з ефективною діяльністю досвідчених практичних психологів на місцях в різних психологічних структурах. Важливе значення має те, що переважна більшість викладачів є фахівцями у практичній психологічній діяльності, здатних швидко та системно передати свій особистий досвід молодим колегам. Ви будете мати можливість опрацювати власні психологічні проблеми впродовж практичних курсів, тренінгів, індивідуального консультування на базі навчально-методичноготренінгово-консультативного центру „Формування психологічної культури майбутнього фахівця”, а також взяти активну участь у його практичній роботі, відшліфовуючи набуті уміння та навички.

Впродовж навчання ви отримаєте знання з дисциплін, присвячених спеціалізації «Практична психологія». Серед них:

  1. Історія та методологія психології (загальна психологія, історія психології, соціальна психологія) (9 кредитів - 270 годин).
  2. Організація психологічної служби(3 кредити - 90 годин).
  3. Психодіагностика вікового розвитку(вікова психологія, психодіагностика) (9 кредитів - 270 годин).
  4. Психологічна допомога(психокорекція, психоконсультування, психотерапія) (9 кредитів - 270 годин).
  5. Психологія конфлікту(6 кредитів - 180 годин).
  6. Тренінг самопізнання(3 кредити - 90 годин).

По закінченню навчання Ви отримаєте диплом бакалавра державного зразка НПУ імені М.П. Драгоманова з кваліфікацією «Бакалавр філософії. Практичний психолог».

Чекаємо на Вас, талановитих та успішних!

ВСІ ПИТАННЯ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: (044) 486-36-65
завідувачкафедрипсихологіїпроф. Долинська Любов Василівна м.т. 0674047882

проф. Строяновська Олена Василівна - м.т. 0677806286

 

   
© NPUROUNDER