facebook picture 5a3c060eccfa84.1675788915138831508396  

Фейсбук-спільнота

факультету 

   instagram  Інстаграм факультету     telegram  Студентський чат    
   

У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

iff.npu.edu.ua

   

lubyvyiЛюбивий Ярослав Валерійович – доктор філософських наук, професор у 1997 році захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук "Динаміка та тенденції розвитку суспільної свідомості (самоорганізаційний аспект)".

Є автором та співавтором таких монографій: «Критический анализ философии культуры Томаса Элиота» (1982), «Современное массовое сознание: Динамика и тенденции развития» (1993) , «Реконструкція світоглядних парадигм (нові тенденції в західній філософії)» (1995), «Інформаційне суспільство у соціально-філософській ретроспективі та перспективі» (2009).

Професори кафедри готують аспірантів та докторантів зі спеціальності 09.00.04 – філософська антропологія та філософія культури та зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури. Вони є членами декількох спеціалізованих вчених рад, в тому числі професор Розова Т.В. є членом Спеціалізованої вченої ради К 26.053.13 із спеціальності 09.00.04 – філософська антропологія та філософія культури та головою Спеціалізованої вченої ради К 26.053.20 із спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури, що діють в Національному педагогічному університету імені М.П. Драгоманова. Професори Любивий Я.В. та Хамітов Н.В. є членами спеціалізованих вчених рад Інституту філософії ім..Г.С.Сковороди НАН України. За вісім років існування кафедри підготовлено та захищено біля двадцяти дисертаційних досліджень. За останні роки науковцями кафедри захищені дисертації на здобуття звання кандидатів та докторів наук (В.Ю.Жарких, С.А.Крилова, К.А.Боднар, Я. О.Легеза, , П.Г. Манжола, О. В. Ременець, Л.Тарасюк, Ю. М. Новиченко, О.Г.Зайченко, С.Г. Дункевич).

   
© NPUROUNDER