facebook picture 5a3c060eccfa84.1675788915138831508396  

Фейсбук-спільнота

факультету 

   instagram  Інстаграм факультету     telegram  Студентський чат    
   

У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

iff.npu.edu.ua

   

Кирилова Світлана Анатоліївна

Крилова Світлана Анатоліївна – завідуюча кафедрою культурології та філософської антропології, доктор філософських наук, професор, Віце-президент Асоціації Філософського Мистецтва. Захистила докторську дисертацію за темою: «Краса як феномен соціального буття людини: соціокультурні та гендерні аспекти» у 2012 році. Отримала звання професора у 2014 р.

Коло наукових інтересів:

 • Філософія культури
 • Психоаналітична традиція в культурі 
 • Культура спілкування 
 • Філософська антропологія як метаантропологія
 • Філософія екзистенції
 • Культура особистості
 • Проблема любові в культурі
 • Безсмертя особистості в культурі
 • Андрогін-аналіз 
 • Етика і культура психоаналізу
 • Брендінг в контексті культури
 • Арт-терапія в культурній сфері
 • Культурологічна есеїстка та афористика
 • Філософія статі та гендеру

Монографії:

 • Крилова С. Безсмертя особистості: ілюзія чи реальність? – К., 1999.
 • Крилова С. Феномен любові – М., 1999.
 • Крилова С. Краса людини: особистість, сім'я, суспільство (соціально-філософський аналіз): [монографія]. Ніжин: Аспект-Поліграф, 2011. – 344 с.
 • Крылова С. Психология красивой женщины. – Суми: Університетська книга, 2017.
 • Крилова С.А.  Краса людини в життєвих практиках культури. Монографія.  Видання 2-е, перероблене та доповнене.  К.: КНТ. – 2020.  - 563 с.

 

Підручники та словники:

 • Крилова С. Історія філософії: проблема людини. Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2020, 7-е видання, доповнене та перероблене (у співавторстві).
 • Крилова С. Етика: шлях до краси відносин. Курс лекций. – К.: КНТ, – 2020, 5-е видання, доповнене та перероблене (у співавторстві).
 • Крилова С. Філософська антропологія: словник термінів. – К.: КНТ, 2019, 4-е видання, доповнене та перероблене (у співавторстві).
 • Крилова С. Філософський словник: людина та світ. – К.: КНТ, 2018, 2-е видання, доповнене та перероблене (у співавторстві).
 • Крилова С. Етика та естетика: словник ключових термінів. – К.: КНТ, 2009 (у співавторстві).
 • Крилова С. Філософський словник: людина і світ. – К.: КНТ, 2006 (у співавторстві).

 

1.

Сенс життя як філософсько-етична проблема

Стаття

Наукові записки: Вип. Актуальні проблеми сучасної культурології. Вип. 5. – К., 1998. – С. 65-75. 

 

12

 

 

2.

Безсмертя особистості через продовження роду та життя: етико-екзистенційний аспект

Стаття

Наукові записки: Вип. Актуальні проблеми сучасної культурології. Вип. 6. – К., 1998.  - С. 70-78.

 

12

 

 

3.

Безсмертя особистості: ілюзія чи реальність? 

Моногра-фія 

К.: Сатсанга, 1999. – 199 с.

199

 

 

4.

Безсмертя особистості: етико-екзистенційний аспект 

Стаття

Філософська думка. К., 1998. – N3. – С. 111-118. 

 

12

 

 

5.

Особистість

Стаття

Філософський словник. – К.: Абрис, 2002. – 744 с.

744/1

 

 

6.

Безсмертя

Стаття

Філософський словник. – К.: Абрис, 2002. – 744 с.

744/2

 

 

7.

Любов

Стаття

Філософський словник. – К.: Абрис, 2002. – 744 с.

744/1

 

 

8.

Талант

Стаття

Філософський словник. – К.: Абрис, 2002. – 744 с.

744/1

 

 

9.

Стать та любов: від гендерної рівності до гендерного партнерства

 

Стаття

Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2004. – Випуск 1. – С. 21–26.

 

12

 

 

10.

Етика статі та біоетика: новий зміст екзистенціалів «краса», «здоров’я”, “любов”

Тези

Тези виступу на Ш Міжнародному симпозіумі з біоетики «Глобальна біоетика: сучасні виміри, проблеми, рішення”. – К., 2004. – С.29-32.

3

 

 

11.

Стать та любов 

 

Стаття

Мультиверсум. Філософський альманах: [зб. наук. пр.] / [гол. ред. В.В. Лях]. – К.: Український центр духовної культури, 2004. – Випуск 4. – С. 38–42. 

 

12

 

 

12.

Психология на красивата жена 

[пер. от русски език Димитр Мирчев]

 

Моног-рафія

София: ИК Кванти, 2006. – 272с. (Болгарською мовою).

272/

131

Н.Хамитов

 

13.

Философский словарь: человек и мир

 

Словник

К.: КНТ, Центр навчальної літератури, 2006. – 

308 с.

308/

  20

Н.Хамітов

 

14.

Роль особистості управлінця у розвитку культурного життя 

Тези доповіді

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. К., 2007. – С. 336-338.

2

 

 

15.

Этика: путь к красоте отношений. Курс лекций

 

Навчаль-ний посібник

К.: КНТ, Центр навчальної літера-тури, 2007. – 256 с.

256/

192

Н.Хамітов

 

16.

Проблема толерантності в муніципальному управлінні

Тези

Тези до конферен-ції «Європейські виміри муніци-пального управління», – К., березень, 2008. – С. 160-162.

2

 

 

17.

Альтруїзм

Стаття

Етика та естетика: словник ключових термінів. – К.: КНТ, 2009. – 336 с. 

336/1

Н.Хамітов,

С.Мінєва

 

18.

Андрогін-аналіз

Стаття

Етика та естетика: словник ключових термінів. – К.: КНТ, 2009. – 336 с.

336/2

Н. Хамітов, 

С.Мінєва

 

19.

Імпресіонізм

Стаття

Етика та естетика: словник ключових термінів. – К.: КНТ, 2009. – 336 с.

336/1

Н. Хамітов, 

С.Мінєва

 

20.

Грація

Стаття

Етика та естетика: словник ключових термінів. – К.: КНТ, 2009. – 336 с.

336/1

Н. Хамітов, 

С.Мінєва

 

21.

Джаз

Стаття

Етика та естетика: словник ключових термінів. – К.: КНТ, 2009. – 336 с.

336/1

Н. Хамітов, 

С.Мінєва

 

23.

Довіра 

Стаття

Етика та естетика: словник ключових термінів. – К.: КНТ, 2009. – 336 с.

336/1

Н. Хамітов, 

С.Мінєва

 

24.

Інтелектуальна гламурність

Стаття

Етика та естетика: словник ключових термінів. – К.: КНТ, 2009. – 336 с.

336/1

Н. Хамітов, 

С.Мінєва

 

25.

Лікарська етика

Стаття

Етика та естетика: словник ключових термінів. – К.: КНТ, 2009. – 336 с.

336/1

Н. Хамітов, 

С.Мінєва

 

26.

Комічне 

Стаття

Етика та естетика: словник ключових термінів. – К.: КНТ, 2009. – 336 с.

336/1

Н. Хамітов, 

С.Мінєва

 

27.

Зав’язка

Стаття

Етика та естетика: словник ключових термінів. – К.: КНТ, 2009. – 336 с.

336/1

Н. Хамітов, 

С.Мінєва

 

28.

Краса

Стаття

Етика та естетика: словник ключових термінів. – К.: КНТ, 2009. – 336 с.

336/2

Н. Хамітов, 

С.Мінєва

 

29.

Краса відносин 

Стаття

Етика та естетика: словник ключових термінів. – К.: КНТ, 2009. – 336 с.

336/2

Н. Хамітов, 

С.Мінєва

 

30.

Краса людини 

Стаття

Етика та естетика: словник ключових термінів. – К.: КНТ, 2009. – 336 с.

336/3

Н. Хамітов, 

С.Мінєва

 

31.

Кульмінація

Стаття

Етика та естетика: словник ключових термінів. – К.: КНТ, 2009. – 336 с.

336/1

Н. Хамітов, 

С.Мінєва

 

32.

Моральна гламурність

Стаття

Етика та естетика: словник ключових термінів. – К.: КНТ, 2009. – 336 с.

336/1

Н. Хамітов, 

С.Мінєва

 

33.

Мудрість 

Стаття

Етика та естетика: словник ключових термінів. – К.: КНТ, 2009. – 336 с.

336/1

Н. Хамітов, 

С.Мінєва

 

34.

Відповідальність

Стаття

Етика та естетика: словник ключових термінів. – К.: КНТ, 2009. – 336 с.

336/1

Н. Хамітов, 

С.Мінєва

 

35.

Професіональна етика

Стаття

Етика та естетика: словник ключових термінів. – К.: КНТ, 2009. – 336 с.

336/1

Н. Хамітов, 

С.Мінєва

 

36.

Прощення

Стаття

Етика та естетика: словник ключових термінів. – К.: КНТ, 2009. – 336 с.

336/1

Н. Хамітов, 

С.Мінєва

 

37.

Таліон 

Стаття

Етика та естетика: словник ключових термінів. – К.: КНТ, 2009. – 336 с.

336/1

Н. Хамітов, 

С.Мінєва

 

38.

Фабула

Стаття

Етика та естетика: словник ключових термінів. – К.: КНТ, 2009. – 336 с.

336/1

Н. Хамітов, 

С.Мінєва

 

39.

Евдемонізм 

Стаття

Етика та естетика: словник ключових термінів. – К.: КНТ, 2009. – 336 с.

336/1

Н. Хамітов, 

С.Мінєва

 

40.

Егоїзм 

Стаття

Етика та естетика: словник ключових термінів. – К.: КНТ, 2009. – 336 с.

336/1

Н. Хамітов, 

С.Мінєва

 

41.

Експресіонізм 

Стаття

Етика та естетика: словник ключових термінів. – К.: КНТ, 2009. – 336 с.

336/1

Н. Хамітов, 

С.Мінєва

 

42.

Екзистенціальна етика

Стаття

Етика та естетика: словник ключових термінів. – К.: КНТ, 2009. – 336 с.

336/1

Н. Хамітов, 

С.Мінєва

 

43.

Епілог

Стаття

Етика та естетика: словник ключових термінів. – К.: КНТ, 2009. – 336 с.

336/1

Н. Хамітов, 

С.Мінєва

 

44.

Етика 

Стаття

Етика та естетика: словник ключових термінів. – К.: КНТ, 2009. – 336 с.

336/2

Н. Хамітов, 

С.Мінєва

 

45.

Етика та естетика: словник ключових термінів. 

Словник

К.: КНТ, 2009. – 336 с.

336 /

40

 

Н. Хамітов, 

С.Мінєва 

 

46.

Гендерні стратегії та цілісність особистості в освітньому просторі: екзистенційні та соціальні виміри 

 

Стаття

Філософія освіти: науковий часопис; Інститут вищої освіти АПН України, Нац. пед. універс. ім. М.П. Драгоманова, Укр. академія політ. наук. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – № 1–2 (8). – С. 300–309.

 

12

 

 

47.

Гламурність як порушення цілісності людини та суспільства 

 

Стаття

Totallogy–XXI. Постнекласичні дослідження / [гол. ред. В.В. Кізіма]. – К.: ЦГО НАН України, 2010. – Випуск 24. – 
С. 227–236. 

12

 

 

48.

Любов як вищий прояв краси стосунків 

 

Стаття

Totallogy–XXI. Постнекласичні дослідження / [гол. ред. В.В. Кізіма]. – К.: ЦГО НАН України, 2010. – Випуск 25. – С. 220–229. 

 

12

 

 

49.

Краса та гламурність в соціальному бутті людини  

 

Тези

«Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення». Матеріали ІІІ Міжвузівської науково-теоретичної конференції молодих науковців

(8 грудня 2010 р., м. Житомир). – Житомир: Видавництво ЖДУ імені І. Франка, 2010. – С. 70–71.

1

 

 

50.

Феномен гламурності в сучасному суспільстві: екзистенційні та соціокультурні аспекти 

 

Стаття

Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М.Вашкевич]. – К., 2011. – Випуск 43. – С. 273–280. 

7

 

 

51.

Філософія:  навчаль-но-методичний посібник до вступного та кандидатського іспитів для аспірантів і здобува-чів

Методич-ні розробки

- К.: АМУ, 2011. – 35 с.

17/18

Н. Хамітов

 

52.

Краса та цілісність в людському бутті: соціальні та екзистенційні аспекти 

 

Тези

Збірник наукових праць конференції викладачів університету за 2010 р. «Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету» (9–10 лютого 2011 р., м. Київ). – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – С. 165–167.

2

 

 

53.

Краса як єдність і динаміка соціального буття 

 

Тези

Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю «Удосконалення механізмів державного управління та місцевого самоврядування» (8 квітня 2011 р., м. Київ). – К.: Видавничо-поліграфічний центр АМУ, 2011. – С. 348–350.

2

 

 

54.

Краса та гламурність як екзистенційні та соціокультурні феномени 

 

Тези

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : «Екзистенційні виміри філософсько-антропологічного пізнання: творча спадщина В. Шинкарука» (14 квітня 2011 р., м. Київ). – К.: Товариство «Знання» України, 2011. – С. 137–139.

2

 

 

55.

Краса стосунків та феномен толерантності: підхід метаантропології 

 

Тези

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції: «Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності» (19–20 травня 2011 р., м. Житомир). – Житомир: Видавництво ЖДУ імені І. Франка, 2011. – С. 90–92.

 

2

 

 

56.

Metaanthropology as a Philosohhy of Moral Education in Condition of Multicultural world 

 

Тези

Moral Education. Multi-cultural Education. Thinking Education: Published as part of the 15 th International Council of Philosophical Inquiri with Children (ICPIC) conference (18 to 20 july 2011, Jinju, Republic of Korea). – Jinju: Gyeongsang National University, 2011. – P. 30–31.

1

 

 

57.

Краса стосунків в освітньому процесі: гендерний контекст  

 

Стаття

Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2011. – Випуск 47. – С. 410–416. 

12

 

 

58.

Категорія «краса» в контексті соціального буття людини 

 

Стаття

Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2011. – Випуск 49. – С. 286–291. 

12

 

 

59.

Краса в контексті статі та гендеру 

 

Стаття

Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2011. – Випуск 51.– С. 231–245. 

14

 

 

60.

Толерантність та любов як прояви краси відносин у суспільстві

 

Стаття

Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2011. – Випуск 54. – С. 283–288. 

12

 

 

61.

Соціальні виміри краси: цільність, цілеспрямованість, цілісність 

 

Стаття

Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: «Філософські науки» / [гол. ред. В.С. Пазенок]. – К., 2011. – Випуск 9. – С. 55–66. 

12

 

 

62.

Відчуження як потворність соціального буття людини 

 

Стаття

Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. – Серія: «Філософські науки» / [гол. ред. В.С. Пазенок]. – К., 2011. – Випуск 10. – С. 171–186. 

15

 

 

63.

Діалектика зовнішньої та внутрішньої краси: підхід соціальної метаантропології 

 

Стаття

Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: «Філософські науки» / [гол. ред. В.С. Пазенок]. – К., 2011. – Випуск 11. – С. 99–111. 

12

 

 

64.

Краса вчинків як цілісність свободи 

 

Стаття

Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – СумДПУ ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2011. – № 2 (4). – С. 142–150. 

12

 

 

65.

Гламурність як підміна краси в сучасному суспільстві 

 

Стаття

Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: [зб. наук. праць]. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Випуск 23. – С. 384–388. 

12

 

 

66.

Соціальне партнерство як краса відносин у відкритому суспільстві 

 

Стаття

Мультиверсум.

/Філософський альманах: [зб. наук. пр.] / [гол. ред. В.В. Лях]. – К.: Український центр духовної культури, 2011. – Випуск 62. – С. 36–44. 

 

12

 

 

67.

Краса людини: особистість, сім’я, суспільство (соціально-філософський аналіз)

 

Моногра-фія

Ніжин: Аспект-Поліграф, 2011. – 344 с.

344

 

 

68.

Краса відносин у суспільстві: толерантність та любов 

 

Стаття

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії». – Харків,  2012. – № 992. – С. 48–53. 

12

 

 

69.

Краса світогляду як передумова краси вчинків та відносин в соціальному бутті людини 

 

Стаття

Totallogy–XXI. Постнекласичні дослідження / [гол. ред. В.В. Кізіма]. – К.: ЦГО НАН України, 2012.– Випуск 26. – С. 226–235. 

 

12

 

 

70.

Соціальна метаантропологія як методологія дослідження краси у суспільному бутті 

 

Стаття

Нова парадигма: Журнал наукових праць / [гол. ред. В.П. Бех].– К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – Випуск 104. – С. 92–103. 

12

 

 

71.

Краса відносин учителя та учня як передумова та різновид дійсного соціального партнерства 

 

Стаття

Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: «Філософські науки» / [гол. ред. В.С. Пазенок]. – К., 2012. – Випуск 12. – С. 117–128. 

12

 

 

72.

Краса вчинків в соціальному бутті людини 

 

Стаття

Totallogy–XXI. Постнекласичні дослідження / [гол. ред. В.В. Кізіма]. – К.: ЦГО НАН України, 2012. – Випуск 27. – С. 39–48. 

 

12

 

 

73.

Благодійність: від 

моральної гламур-

ності до краси вчинків та стосунків

Тези

Альтуїзм, благодійність і демократія в сучасних суціокультурних контекстах //Збірка наукових статей за матеріалами міжнародної науково-практ.конференції. – Харків, 2012. – С. 43-50.

12

 

 

74.

Соціальне партнерство та краса відносин учителя та учня 

 

 

Стаття

Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2013. – Випуск 70. – С. 653-657. 

12

 

 

75.

Категорії “краса” та “цілісність” в контексті людського буття 

 

Стаття

Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2013. – Випуск 71. – С. 469-474. 

12

 

 

76.

Краса вчинків: від свободи до любові

 

Стаття

Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди / "Філософія" / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків: ХНПУ, 2013. - Вип. 40. Ч. ІІ. - С. 98-110. 

12

 

 

77.

Феномен відчуження 

в соціальному бутті людини

 

Стаття

Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2013. – Випуск 73. – С. 176-178.

 

12

 

 

78.

Зовнішня та внутрішня краса: підхід соціальної метаантропології

 

Стаття

Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2013. – Випуск 74. – С. 183-185.

 

12

 

 

79.

Феномен краси світогляду 

 

Стаття

Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2013. – Випуск 75. – С. 358-360.

 

12

 

 

80.

Соціальні виміри краси та їх кореляти в філософській та художній культурі ХХ ст.

Стаття

Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2013. – Випуск 76. – С. 148-151.

 

12

 

 

81.

Краса вчинків та відносин як критерій «акме» 

в процесі соціалізації: методологія соціальної метаантропології  

 

Стаття

 Гуманітарниі сту-

дії:  [зб. наук. праць] / [гол. ред.А.Є.Кон-

верський] – К., 2013 –

 № 20.  КНУ ім. Т.Шевченка. –

 С. 78-88. 

 

12

 

 

82.

Соціальне партнерство та краса відносин

 

 

Стаття

Totallogy–XXI. Постнекласичні дослідження / [гол. ред. В.В. Кізіма]. – К.: ЦГО НАН України, – К., 2013. Вип. 29. – С. 249-259.

 

12

 

 

83.

Соціальна метаантропологія як методологія дослідження краси в соціальному бутті

 

Стаття

Totallogy–XXI. Постнекласичні дослідження / [гол. ред. В.В. Кізіма]. – К.: ЦГО НАН України, – Вип.30. – К., 2013. – С. 200-210.

 

12

 

 

84.

Філософська освіта

 і наука в Україні: 

відповіді на нові

виклики глобалізації 

ХХI століття 

 

Стаття

Європейські 

педагогічні студії, 

2015.

Випуск № 20. 

 К.: НПУ ім. М.Драгоманова.  

С. 96-111.

Н.Хамітов

85.

Природа альтруїзму: краса відносин як соціальне партнерство.

Стаття

Альтруїзм. Демократія. Перспективи і ресурси духовного оновлення українського суспільства. – Харків, 2015. 

 

С. 30-38.

 

86.

Проблема меж толерантності

та можливість краси відносин з ворогом

 

Тези

Толерантність

як

соціогумані-тарна

проблема

сучасност / Тези до IV 

Міжнародної

науково

-практичної конференції. – Житомир, 2015.

 

 

С. 20-25.

Н.Хамітов

87.

Краса світогляду

 в контексті філософської антропології 

як метаантропології.

Стаття

Проблеми соціальної роботи. – N 1 (5), 2016.

С. 22-32.

 

88.

Памфіл Юркевич: серце і межі розуму 

Стаття

Історія філософії: проблема людини. Вступ до філософської антропології як метаантропології. Навчальний посібник зі словником. – 5-е видання, перероблене та доповнене. -  К.: КНТ, 2017

(у співавторстві).

С.93-95.

 

89.

Микола Бердяєв: Боголюдина над безоднею нествореної свободи

Стаття

Історія філософії: проблема людини. Вступ до філософської антропології як метаантропології. Навчальний посібник зі словником. – 5-е видання, перероблене та доповнене. -  К.: КНТ, 2017. (у співавторстві).

С.105-108.

 

90.

Емманюель Муньє: трагічний оптимізм

Стаття

Історія філософії: проблема людини. Вступ до філософської антропології як метаантропології. Навчальний посібник зі словником. – 5-е видання, перероблене та доповнене. -  К.: КНТ, 2017 (у співавторстві).

С.108-110.

 

91.

Мислителі персоналістичної парадигми про межі людини

Стаття

Історія філософії: проблема людини. Вступ до філософської антропології як метаантропології. Навчальний посібник зі словником. – 5-е видання, перероблене та доповнене. -  К.: КНТ, 2017 (у співавторстві).

С.110-112.

 

92.

Феномен релігій-

ного екзистенціалізму

Стаття

Історія філософії: проблема людини. Вступ до філософської антропології як метаантропології. Навчальний посібник зі словником. – 5-е видання, перероблене та доповнене. -  К.: КНТ, 2017 (у співавторстві).

С.112-114.

 

93.

Карл Ясперс: гранична ситуація і вихід за межі повсякденності

Стаття

Історія філософії: проблема людини. Вступ до філософської антропології як метаантропології. Навчальний посібник зі словником. – 5-е видання, перероблене та доповнене. -  К.: КНТ, 2017 (у співавторстві)..

С.114-116.

 

94.

Феномен екзистенціалізму. Екзистенціалізм і екзистенціальний спосіб філософування

Стаття

Історія філософії: проблема людини. Вступ до філософської антропології як метаантропології. Навчальний посібник зі словником. – 5-е видання, перероблене та доповнене. -  К.: КНТ, 2017 (у співавторстві).

С.118-120.

 

95.

Федір Достоєвський: краса врятує світ

Стаття

Історія філософії: проблема людини. Вступ до філософської антропології як метаантропології. Навчальний посібник зі словником. – 5-е видання, перероблене та доповнене. -  К.: КНТ, 2017(у співавторстві).

С.91-93.

 

96.

Лев Толстой: війна і мир як чоловіче та жіноче

Стаття

Історія філософії: проблема людини. Вступ до філософської антропології як метаантропології. Навчальний посібник зі словником. – 5-е видання, перероблене та доповнене. -  К.: КНТ, 2017 (у співавторстві).

С.93-96.

 

97.

Тарас Шевченко: міфотворець як християнин і язичник

Стаття

Історія філософії: проблема людини. Вступ до філософської антропології як метаантропології. Навчальний посібник зі словником. – 5-е видання, перероблене та доповнене. -  К.: КНТ, 2017(у співавторстві).

С. 98-99.

 

98.

Що таке етика? 

Стаття

 

 

 

 

 

 

 

 

Етика: шлях до краси стосунків. Курс лекцій. – К., КНТ, Центр учбової літератури,  2019. – 256 с.

С.16-43

Н.Хамітов

99.

Краса як етична категорія 

Стаття

 

 

 

 

 

 

 

 

Етика: шлях до краси стосунків. Курс лекцій. – К., КНТ, Центр учбової літератури,  2019. - 256 с.

С.44-87

 

100.

Добро та зло

Стаття

 

Етика: шлях до краси стосунків. Курс лекцій. – К., КНТ, Центр учбової літератури,  2019. - С. 256 с.

С.88-115

 

Н. Хамітов 

101.

Сенс життя, страх смерті та віра в безсмертя

Стаття

 

 

 

 

 

 

 

 

Етика: шлях до краси стосунків. Курс лекцій. – К., КНТ, Центр учбової літератури,  2019. – 256 с.

 

С.116-148

 

102.

Самотність та спілкування 

Стаття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етика: шлях до краси стосунків. Курс лекцій. – К., КНТ, Центр учбової літератури,  2019. – 256 с.

С.150-170

Н. Хамітов 

103.

Справедливість та людяність

Стаття

 

 

 

 

 

 

 

 

Етика: шлях до краси стосунків. Курс лекцій. – К., КНТ, Центр учбової літератури,  2019. – 256 с.

С.172-195

Н.Хамітов 

104.

Свобода та любов 

Стаття

 

 

 

 

 

 

 

 

Етика: шлях до краси стосунків. Курс лекцій. – К., КНТ, Центр учбової літератури,  2019. – 256 с.

С.196-216

 

105.

Етика статі та сім’ї 

Стаття

 

 

 

 

 

 

 

 

Етика: шлях до краси стосунків. Курс лекцій. – К., КНТ, Центр учбової літератури, 2019. - 256 с.

С.218-253

 

106.

Актуалізуючий психоаналіз

Стаття

Філософський словник: людина та світ. – К., КНТ, Центр учбової літератури,  2019.  – 264 с.

С.7-8

Н.Хамітов

107.

Логотерапія

Стаття

Філософський словник: людина та світ. – К., КНТ, Центр учбової літератури, 2019. – 264 с.

С. 86.

 

108.

Справедливість

Стаття

Філософський словник: людина та світ. – К., КНТ, Центр учбової літератури, 2019.  – 264 с.

С.129

Н.Хамітов

109.

Совість

Стаття

Філософський словник: людина та світ. – К., КНТ, Центр учбової літератури, 2019.  – 264 с.

С.138

 

110.

Сім’я

Стаття

Філософський словник: людина та світ. – К., КНТ, Центр учбової літератури, 2019.  – 264 с.

С.135-136.

 

111.

Піднесене

Стаття

Філософський словник: людина та світ. – К., КНТ, Центр учбової літератури, 2019.  – 264

С.116

Н.Хамітов

112.

Метаантропологічна діалектика

Стаття

Філософський словник: людина та світ. – К., КНТ, Центр учбової літератури, 2019.  – С. 264 с.

С.92.

Н.Хамітов

113.

Етика

Стаття

Філософський словник: людина та світ. – К., КНТ, Центр учбової літератури,  2019.  – 264 с.

С.59-60.

Н.Хамітов

114.

Цілісність людини як критерій і результат поєднання філософської антропології, психоаналізу і арт-терапії: підхід метаантропології.

 

Стаття

Філософська антропологія, психоаналіз, арт-терапія: перспективність взаємодії (підхід філософської антропології як метаантропології). Збірник наукових праць. –  К.:  НПУ імені М. Драгоманова,  2016.  

 

С. 6-23.

 

115.

Метаантропологія та постантропологія як  альтернативні стратегії розвитку людини та людства.

 

Стаття

Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету. –НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ,  2016. 

 С. 20-31.  

Н.Хамітов

116.

Феномен соборності культури:соціальне партнерство в його граничних і метаграничних вимірах. 

 

Стаття

Звітна науково-практична конференція викладачів і аспірантів університету НПУ імені М.П.Драгоманова „Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету” м. Київ, 27 квітня 2016.

С. 13-20.

 

117.

Краса світогляду як критерій гідності людини у вимірах філософської антропології як метаантропології.

Стаття

Філософія людини  як шлях 

гуманізму та гідності  у граничному бутті суспільства:  підхід філософської антропології 

як  метаантропології.

Збірник матеріалів 

Міжнародної науково-практичної конференції. К.: НПУ Драгоманова, 2016. 

 

 

С. 31-40.

 

 

118.

Любовь как запредельное бытие мужчины и женщины: метаантропологичес-кий анализ.

Стаття

Любов, смерть, сексуальність у сучасній філософії та психології. Збірник матеріалів 

Всеукраїнської  науково-практичної конференції. К.: НПУ Драгоманова, 2017. 

 

С. 5-17

 

119.

Цілісна сім’я як форма соціального партнерства.

Стаття

Особистість, стать, сім’я: виклики та відповіді філософської антропології, психоаналізу і арт-терапії. 

Підхід філософської антропології як метаантропології: збірник наукових праць ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 30 – 31 березня 2017 р.  – К.: Інтерсервіс, 2017.

С. 27-35.

 

120.

Соціокультурні складові цивілізаційного поступу України: толерантність, діалог, партнерство.

 

Стаття

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.  4(90), 2018. – С. 240-256. 

 

Н.Хамітов, В. Жулай

121.

Феномен філософської публіцистики та соціокультурна відкритість освіти і науки.  

 

Стаття

Актуальні проблеми філософії та соціології. - № 25, 2019. 

С. 3-11.

Н. Хамітов

122.

Феномен жіночої краси у філософському мистецтві.

 

Тези

Філософія та художня культура в хронотопі технічного вузу / Зб.наукових праць, 2019. 

 

 

С 54-59.

 

123.

Філософська публіцистика  як мужність відкритися іншому: актуальність для сучасної освіти і науки.

 

Стаття

Вища освіта в Україні, № 1, 2019. 

С.12-21.

 

124.

Майбутнє та вічне: безсмертя тілесності та особистості.

 

Стаття

Майбутнє людини та людства: контексти філософської антропології, психоаналізу, арт-терапії та філософської публіцистики. Збірник наукових праць V Міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня 2018 р. в НПУ ім. М.Драгоманова. – К.: Інтерсервіс, 2019. 

С. 7-38.

 

125.

Щаслива сім'я як результат краси відносин: сучасність та майбутнє. Підхід

соціальної метаантропології та андрогін-аналізу.

Стаття

Майбутнє особистості та сім’ї: контекстифілософської антропології, психоаналізу, арт-терапії та філософської

публіцистики. підхід філософської антропології як метаантропології: збірникнаукових праць. – К.: Інтерсервіс, 2019. 

С. 26-34.

 

126.

Forming honesty-based social partnership to harmonize the teacher-student relational dyad 

Стаття

Research Journal of Education, Psychology and Social Sciences, 1 (1), 2019.  

S. 14-21.   

 

127.

Comunicative androginy as a condition for achieving an integrity of a human: from the philosophical anthropology to phycoanalysis and art-therapy

 

Стаття

Sophia prima,  N 2,  Кiev. -  2019.  

S. 78-89.

 

128.

Філософська публіцистика  як практична філософія: відкритість академічної освіти і науки» 

 

Стаття

Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету матеріали звітної науково-практичної конференції викладачів, докторантів та аспірантів 

факультету філософії та суспільствознавства 13-17 травня 2019 року. -              С.46-49.

 

 

129.

Соціальний вимір гендерних стратегій освітнього простору

 

 

Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. 2019. Вип. № 2 (14). С.91-102.

 

 

 

 

 

Герасимова Е.М.

130.

Gender and existential dimensions 

of man in the era of globalization and philosophical education  

 

Стаття

Philosophy volume 29, number 2, 2020. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=871681

154-161

 

131.

Intelligence, create vity, psychologicaland personal qualities of employe es as factors of real achievements 

 

 

Стаття

Scopus  Indexed. Journal Impact Factor  (2020)  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3600914

371-380 рр.  

 

132.

Виміри любові та проблема подолання самотності.

 

Стаття

Людина. Екзистенція. Культура: контексти філософської антропології,  психоаналізу, арт-терапії та філософської публіцистики. підхід філософської антропології  як метаантропології. Матеріали Ш та IV Всеукраїнських конференцій.  – К.: КНТ. – 2020. 

С. 60-70.

 

133.

Феномен особистості та шляхи її розвитку 

 

Стаття

Міжнародна науково-практична конференція. – Харків, 2019. 

С. 98-108.

 

134.

Формування національної ідентичності і самоідентичності людини в процесі вивчення філософії та культурології

Стаття

Сучасні заклади освіти: одинадцята міжнародна виставка. – К.:  2020.

С. 41-47.

 

135.

Краса людини в життєвих практиках культури. Монографія. Видання 2-е, перероблене та доповнене.  

 

Моногра-фія

К.: КНТ. – 2020.  

563 с.

 

136.

Гідна самореалізація людини в контексті цивілізаційного розвитку

України: питання методології 

Стаття

ІІ Міжнародна науково-практична конференція

«Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві»,

матеріали

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції

26–27 березня 2021 року

Харків

ТОВ «Друкарня Мадрид».

 

 

С. 4-7

Н. Хамітов

137.

Соціальне партнерство як краса відносин між особистостями, суспільствами 

та культурами: підхід метаантропології

 

Стаття

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання філософії та науки: виклики сьогодення»..- Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2021.

Подана до друку

 

138.

Безсмертя особистості: ілюзія чи реальність? 

Моногра-фія. Подано до друку.

К.: КНТ, 2021. – 210 с.

210

 

139

Філософська антропологія: актуальні проблеми. 

Навчаль-ний посібник. Подано до друку.

К.: КНТ, 2021. – 199 с.

350

Н. Хамітов 

 

Статті:

 1. Крилова С.А. Стать та любов: від гендерної рівності до гендерного партнерства / С.А. Крилова // Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2004. – Випуск 1. – С. 21–26.
 2. Крилова С.А. Стать та любов / С.А. Крилова // Мультиверсум. Філософський альманах: [зб. наук. пр.] / [гол. ред. В.В. Лях]. – К.: Український центр духовної культури, 2004. – Випуск 4. – С. 38–42.
 3. Крилова С.А. Гендерні стратегії та цілісність особистості в освітньому просторі: екзистенційні та соціальні виміри / С.А. Крилова // Філософія освіти: науковий часопис; Інститут вищої освіти АПН України, Нац. пед. універс. ім. М.П. Драгоманова, Укр. академія політ. наук. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – № 1–2 (8). – С. 300–309.
 4. Крилова С.А. Гламурність як порушення цілісності людини та суспільства / С.А. Крилова // Totallogy–XXI. Постнекласичні дослідження / [гол. ред. В.В. Кізіма]. – К.: ЦГО НАН України, 2010. – Випуск 24. –
 5. С. 227– 236.
 6. Крилова С.А. Любов як вищий прояв краси стосунків / С.А. Крилова // Totallogy–XXI. Постнекласичні дослідження / [гол. ред. В.В. Кізіма]. – К.: ЦГО НАН України, 2010. – Випуск 25. – С. 220–
 7. Крилова С.А. Феномен гламурності в сучасному суспільстві: екзистенційні та соціокультурні аспекти / С.А. Крилова // Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М.Вашкевич]. – К., 2011. – Випуск 43. – С. 273–280.
 8. Крилова С.А. Краса стосунків в освітньому процесі: гендерний контекст / С.А. Крилова // Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2011. – Випуск 47. – С. 410–416.
 9. Крилова С. А. Категорія «краса» в контексті соціального буття людини / С.А. Крилова // Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2011. – Випуск 49. – С. 286–291.
 10. Крилова С.А. Краса в контексті статі та гендеру / С.А. Крилова // Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2011. – Випуск 51.– С. 231–245.
 11. Крилова С.А. Толерантність та любов як прояви краси відносин у суспільстві / С.А. Крилова // Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2011. – Випуск – С. 283–288.
 12. Крилова С.А. Соціальні виміри краси: цільність, цілеспрямованість, цілісність / С.А. Крилова // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: «Філософські науки» / [гол. ред. В.С. Пазенок]. – К., 2011. – Випуск 9. – С. 55–66.
 13. Крилова С.А. Краса вчинків як цілісність свободи / С.А. Крилова // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – СумДПУ ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2011. – № 2 (4). – С. 142–150.
 14. Крилова С.А. Гламурність як підміна краси в сучасному суспільстві / С.А. Крилова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: [зб. наук. праць]. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Випуск 23. – С. 384–388.
 15. Крилова С.А. Краса відносин у суспільстві: толерантність та любов / С.А. Крилова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії». – Харків, 2012. – № 992. – С. 48–53.
 16. Крилова С.А. Краса вчинків в соціальному бутті людини / С.А. Крилова // Totallogy–XXI. Постнекласичні дослідження / [гол. ред. В.В. Кізіма]. – К.: ЦГО НАН України, 2012. – Випуск – С. 39–48.
 17. Крилова С.А. Краса людини як соціально-філософська проблема / С.А. Крилова // Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2012. – Випуск – С. 404–408.
 18. Крилова С.А. Благодійність: від моральної гламурності до краси вчинків та стосунків // Альтуїзм, благодійність і демократія в сучасних суціокультурних контекстах //Збірка наукових статей за матеріалами міжнародної науково-практ.конференції. – Харків, 2012. – С. 43-50.
 19. Крилова С.А. Соціальне партнерство та краса відносин учителя та учня / Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2013. – Випуск 70. – С. 653-657.
 20. Крилова С.А. Категорії "краса" та "цілісність" в контексті людського буття / Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2013. – Випуск 71. – С. 469-474.
 21. Крилова С.А. Краса вчинків: від свободи до любові / Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди / "Філософія" / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2013. - Вип. 40. Ч. ІІ. - С. 98- 110.
 22. Крилова С.А. Феномен відчуження в соціальному бутті людини / Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2013. – Випуск 73. – С. 196-198.
 23. Крилова С.А. Зовнішня та внутрішня краса: підхід соціальної мета-антропології / Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2013. – Випуск 74. – С. 183-185.
 24. Крилова С.А. Феномен краси світогляду / Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2013. – Випуск 75. – С. 358-360. Крилова С.А. Краса вчинків та відносин як критерій «акме» в процесі соціалізації: методологія соціальної метаантропології // Гуманітарниі студії 2013 - № 20. КНУ ім. Т.Шевченка.- С. 78-88.
 25. Крилова С.А. Соціальне партнерство та краса відносин // Totallogy–XXI. Постнекласичні дослідження / [гол. ред. В.В. Кізіма]. – К.: ЦГО НАН України, – Вип. 29. – С. 249-259.
 26. Крилова С.А. Соціальна метаантропологія як методологія дослідження краси в соціальному бутті / Totallogy–XXI. Постнекласичні дослідження / [гол. ред. В.В. Кізіма]. – К.: ЦГО НАН України, – Вип. – С. 99-110.
 27. Крилова С.А. Краса жінки в життєвому та освітньому просторі: підходи метаантропології і андрогін-аналізу / Філософія освіти: науковий часопис; Інститут вищої освіти АПН України, Нац. пед. універс. ім. М.П. Драгоманова, Укр. академія політ. наук. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – № 1–2 (8). – С. 57-70.
 28. Крылова С. Этика и эстетика: словарь ключевых терминов. – К.: КНТ, 2009 (у співавторстві).
 29. Крылова С. Этика: путь к красоте отношений. Курс лекций. – К.: КНТ, – 2014(у співавторстві).
 30. Крылова С. Философская антропология: словарь терминов. – К.: КНТ, 2014 (у співавторстві).

В 2005 році була запрошена адміністрацією філософського факультету Софійського університету ім. К. Охридського (м. Софія, Болгарія) для проведення лекцій бакалаврам, магістрам та викладачам.

У 2011 році виступала з лекціями перед студентами Гьонсальского університету (Джинджу, Південна Корея).

Брала участь у роботі міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, в тому числі:

- «Філософія у мультикультурному світі». Міжнародна науково-практична конференція (м. Джинджу, Південна Корея, 2011 р.).

- «Філософська антропологія як метаантропологія та системні трансформації сучасного гуманітарного знання». Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, Україна, 2013)

- «Соціалізація та ресоціалізація особистості». Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, Україна, 2014) та ін.

   
© NPUROUNDER