facebook picture 5a3c060eccfa84.1675788915138831508396  

Фейсбук-спільнота

факультету 

   instagram  Інстаграм факультету     telegram  Студентський чат    
   

У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

iff.npu.edu.ua

   

Шановні студенти!

Кафедра психології факультету філософської освіти та науки

НПУімені М. П. Драгоманова з нетерпінням очікує Вашоговступу на навчання за освітнім ступенем бакалавр зі спеціалізації «Практична психологія»!

Приймаючи рішення навчатися за спеціальністю 03033 – філософія, яка виступає відмінною базою для формування широкого світогляду, Ви будете мати можливість оволодіти цікавою додатковою спеціалізацією «Практична психологія» та бути практичним психологом не тільки в галузі освіти, а й інших галузях, застосовуючи сучасні підходи у психодіагностичній, психоконсультативній, психокорекційній, тренінговій та психотерапевтичній діяльності.

В результаті навчання Ви зможете успішно працювати практичними психологами у закладах освіти (дитячих садочках, школах, коледжах, університетах, центрах дитячого розвитку), психологами у соціальних службах та громадських організаціях різної спрямованості, психоконсультантамиз сімейних, кризових та професійних питань, консультантами з вирішення конфліктів, тренерами з особистісного зростання.

Дисципліни викладаються на високому теоретико-методологічному рівні досвідченим професорсько-викладацьким складом кафедри психології(професорами, доцентами, старшими викладачами) з застосуванням новітніх освітніх підходів, постійного взаємозв’язку теорії з практикою, відпрацюванням психодіагностичних, психоконсультативних, психокорекційних навичок на практиці, ознайомленням з ефективною діяльністю досвідчених практичних психологів на місцях в різних психологічних структурах. Важливе значення має те, що переважна більшість викладачів є фахівцями у практичній психологічній діяльності, здатних швидко та системно передати свій особистий досвід молодим колегам. Ви будете мати можливість опрацювати власні психологічні проблеми впродовж практичних курсів, тренінгів, індивідуального консультування на базі навчально-методичноготренінгово-консультативного центру „Формування психологічної культури майбутнього фахівця”, а також взяти активну участь у його практичній роботі, відшліфовуючи набуті уміння та навички.

Впродовж навчання ви отримаєте знання з дисциплін, присвячених спеціалізації «Практична психологія». Серед них:

  1. Історія та методологія психології (загальна психологія, історія психології, соціальна психологія) (9 кредитів - 270 годин).
  2. Організація психологічної служби(3 кредити - 90 годин).
  3. Психодіагностика вікового розвитку(вікова психологія, психодіагностика) (9 кредитів - 270 годин).
  4. Психологічна допомога(психокорекція, психоконсультування, психотерапія) (9 кредитів - 270 годин).
  5. Психологія конфлікту(6 кредитів - 180 годин).
  6. Тренінг самопізнання(3 кредити - 90 годин).

По закінченню навчання Ви отримаєте диплом бакалавра державного зразка НПУ імені М.П. Драгоманова з кваліфікацією «Бакалавр філософії. Практичний психолог».

Чекаємо на Вас, талановитих та успішних!

ВСІ ПИТАННЯ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: (044) 486-36-65
завідувачкафедрипсихологіїпроф. Долинська Любов Василівна м.т. 0674047882

проф. Строяновська Олена Василівна - м.т. 0677806286

 

   
© NPUROUNDER