facebook picture 5a3c060eccfa84.1675788915138831508396  

Фейсбук-спільнота

факультету 

   instagram  Інстаграм факультету     telegram  Студентський чат    
   

У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

iff.npu.edu.ua

   

Обкладинка. Збірник матеріалів конференції на честь 10-ї річниці кафедри філософської антропології

Вийшов збірник матеріалів конференції на честь 10-ї річниці кафедри філософської антропології: "Філософія людини як шлях гуманізму та гідності у граничному бутті суспільства: підхід філософської антропології як метаантропології", яка відбулась 30-31 березня, 2015 р.

Зміст

 • Переднє слово (Хамітов Назіп, Крилова Світлана)
 • Хамiтов Назіп (м. Київ). Філософська антропологія як метаантропологія: метатеорія гуманітарних наук і філософія антропо-трансценденції
 • Крилова Світлана (м. Київ). Краса світогляду як критерій гідності людини у вимірах філософської антропології як метаантропології
 • Минева Сильвия (г. София, Болгария), Хамитов Назип (г. Киев). Этика политической деятельности в контексте современных вызовов человеческой природе
 • Матвєєв Віталій (м. Київ). Роль релігійного чинника в аспекті самореалізації особистості
 • Любивий Ярослав (м. Київ). Гідність людини в мережевому суспільстві
 • Власова Олена (м. Київ). Культура гідності як умова розвитку цілісної особистості студента
 • Вологжанинов Юрий (г. Киев). Формула сущностного прогресса
 • Препотенська Марина (м. Київ). «Ефект Джоконди» або територія селфі (симулякри міста)
 • Литвиненко Олександр (м. Київ). Соціокультурна зумовленість поняття «гідність»
 • Жулай Валерій (м. Київ). Аналіз феномену людяності в контексті ідей класичного гуманізму
 • Воропаєва Тетяна (м. Київ). Ціннісний простір гідності, розвитку і свободи в уявленнях громадян України в аспекті розвитку сучасної української національної ідеї
 • Ємельяненко Ганна (м. Слов'янськ). Екзистенціально-антропологічні виміри духовного самоздійснення особистості
 • Петько Людмила (м. Київ). Філософсько-лінгвістичні підходи щодо розгляду професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету
 • Ярмоліцька Наталія, Москальчук Марина (м. Київ). Психологія мас за Сьоржом Московичі
 • Ковтун Наталія (м. Житомир). Особистість як суб'єкт вольової активності суспільства
 • Шкіль Людмила (м. Київ). Самотність людини в граничному бутті суспільства
 • Кучера Тетяна (м. Київ). Екзистенціал сенсу життя в граничному бутті суспільства
 • Тарасюк Лариса (м. Київ). Феномен достоинства в человеческом бытии в контексте метаантропологии
 • Слюсар Вадим (м. Житомир). Пасіонарії як суб'єкти «міфічного» насилля
 • Цимбалій Інна (м. Київ). Інтерпретація поняття людяності у творчості Веркора
 • Зайченко Олена (м. Київ). Ігрові чинники в сучасному мистецтві як ініціатична співпричетність творчості
 • Войнов Александр (г. Киев). Метаантропологический анализ феномена чести
 • Черняк Юлія (м. Київ). Стендап-комедія як альтернативна антропологія
 • Задоянчук Оксана (м. Київ). Представленість релігійних організацій в медіа-просторі як відповідь на виклик суспільства
 • Усікова Людмила (м. Чернігів). Етика, психологія та аскетика людської життєстійкості
 • Коломієць Олександр (м. Київ). Екзистенціали віри та свободи в граничному бутті суспільства
 • Клок Тарас (м. Луцьк). Свобода – одна з основних проблем філософії
 • Яручик Антоніна (м. Луцьк). Мішель Монтень: філософське осягнення людини
 • Качур Катерина (м. Київ). Екзистенція сім'ї у вимірі сучасного суспільства
 • Смірнова Олександра (м. Київ). Гуманізм як шлях конструктивного подолання кризи ідентичності в сучасній українській культурі
 • Сулєйманова Лія (м. Київ). Метаантропологія як методологічна стратегія дослідження проблеми специфіки людського буття Сходу і Заходу
 • Пашинська Агнесса (м. Київ). Методологія метаантропології в контексті екзистенціальної психології
 • Татарникова Елена (г. Днепропетровск). Статус эго-идентичности как экзистенциальная проблема
 • Кірізвас Марія (м. Дніпропетровськ). Особистісний вимір проблеми влади: між буттям та небуттям

 

   
© NPUROUNDER