facebook picture 5a3c060eccfa84.1675788915138831508396  

Фейсбук-спільнота

факультету 

   instagram  Інстаграм факультету     telegram  Студентський чат    
   

У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

iff.npu.edu.ua

   
194635251 1632293093631503 3391226434848773990 n1-го червня 2021 р. відбулась зустріч гаранта освітньо-наукової програми «Теоретична та практична філософія»  д.філос.н., проф. Глушко Тетяни Петрівни, та групи забезпечення оновленого проєкту ОНП «Теоретична та практична філософія» зі стейкголдерами. До публічного обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Теоретична та практична філософія» долучилися: Сторожук Світлана Володимирівна – доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Національного університету біоресурсів і природокористування України; Васильєва Ірина Василівна – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, біоетики та історії медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця; Сторіжко Людмила Василівна - доктор філософських наук, професор кафедри філософії Національного технічного університету України "Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського"; Кравченко Юлія Миколаївна - кандидат філософських наук, керівник лабораторії з розвитку критичного мислення НЦ МАН, а також магістранти кафедри філософії: Гончарова Катерина, Крюков Олексій, Пунтусов Ілля.
При обговоренні пропонованих проєктом пропозицій, увагу насамперед звернули на момент наявності в ній практик аналогічних вітчизняних та іноземних програм та їх врахування при формулюванні цілей та визначенні програмних результатів ОНП. Також звернулися до питання особливостей/специфіки програми, а саме до питання характеристик ОНП, що роблять її конкурентоздатною у порівнянні з вітчизняними та іноземними аналогами. Магістранти звернули увагу на реалізацію студентоцентрованого підходу в освітньому процесі в межах ОНП та внесли свої відповідні пропозиції щодо вдосконалення даного принципу академічної свободи.
Дякуємо всім учасникам зустрічі за плідну роботу та співпрацю!
   
© NPUROUNDER