facebook picture 5a3c060eccfa84.1675788915138831508396  

Фейсбук-спільнота

факультету 

   instagram  Інстаграм факультету     telegram  Студентський чат    
   

Знімок екрана 2021 03 05 о 14.16.11

 Видано новий номер фахового видання "Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія". № 42 (55) за 2020 рік. 

 

ЗМІСТ НОМЕРА:

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

Горбань О.В., Мартич Р.В.

ФЕНОМЕН ЖИВОГО В РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКИХ ІДЕЯХ
СХІДНОЇ ПАТРИСТИКИ..............................................................................3

Морозова Д.С.

ЧИ БУВ СВТ. ІОАН ЗОЛОТОУСТ КОМУНІСТОМ?........................................... 10

Чорноморець Ю.П.

КРИЗА ТЕОРІЙ ПОСТСЕКУЛЯРНОГО СТАНУ СУСПІЛЬСТВА
В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕОЛОГІЇ..........................................................................20

Керстюк З.В.

СОЛІДАРНІСТЬ ЦЕРКОВ В ІНІЦІАТИВАХ ЗАХИСТУ ХРИСТИЯН
У КРАЇНАХ БЛИЗЬКОГО СХОДУ..................................................................29

Ян Ці

РОЛЬ МОВИ В ЕТНОКОНФЕСІЙНІЙ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ.............................37 

Шкіль С.О.

КРИЗА БОГОСЛОВСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ................................................45

Шевчук П.В.

ПОСТЛІБЕРАЛЬНИЙ ПРОЄКТ ДЖОНА МІЛБАНКА ТА АНДРІАНА ПАБСТА.......54

Рязанцева Т.О.

ТЕОРЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ
ОСВІТИ У СКЛАДІ ЄВРО-АЗІЙСЬКОЇ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ АСОЦІАЦІЇ................62

Степанченко С.В.

ДВІ СПІЛЬНОТИ ПАВЛА В СОЛУНАХ:
СПРОБА ІСТОРИЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ........................................................70

Шелест В.В., Додонова В.І.

АНТИНАТАЛІЗМ: ФІЛОСОФІЯ
«ВІДМОВИ ВІД ІСНУВАННЯ»......................................................................75

Бібік О.М.

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ВІРИ БАГАЇ В ЯПОНІЇ:
ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ......................................................................85

Ковалів П.М.

БОГОСЛОВСЬКІ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ БІБЛІЙНИХ МЕТАФОР........92

Кислий А.О.

ЛЮДИНА В КОНТЕКСТІ ОСМИСЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ІДЕАЛУ
В СУЧАСНІЙ ХРИСТИЯНСЬКІЙ ДУМЦІ........................................................ 102

Поліщук А.М.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОТЕСТНОГО РЕЛІГІЙНОГО РУХУ ЯК ОСНОВИ
ВИРАЖЕННЯ РЕЛІГІЙНОГО ДИСИДЕНТСТВА В СРСР....................................110

Гулямов Б.С.

ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ВЧЕННЯ
ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦЕРКОВ....................................................................... 118

Христокін Г.В.

ПРЕДМЕТНЕ ПОЛЕ ТЕОЛОГІЇ:
ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ............................................... 126

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Осадча Л.В.

ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ
ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ КУЛЬТУРИ................................................................. 137

Холоша Т.О.

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТРАГІЧНОГО В ІЛЮСТРАЦІЯХ М.МИКЕШИНА
ДО ТВОРІВ Т. ШЕВЧЕНКА.......................................................................... 145

Безпрозванна Т.А.

ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕЗИСУ ГРОШОВОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОСТІ.................... 153

ФІЛОСОФІЯ

Мозгова Н.Г.

ПОСТНЕКЛАСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ОСВІТІ:ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ............160

Немчинов І.Г.

РАДЯНСЬКИЙ «МІФ ЗАСНУВАННЯ»: «ЄВРАЗІЙСЬКА» АЛЬТЕРНАТИВА...........166

Березінець І.В.

ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ П.ЧУБИНСЬКОГО.......................................................................................173

Адаменко Н.Б.

ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ: ЩО Є КРЕАТИВНІСТЬ І ЯК ЦЕ
«ДУМАТИ ПОЗА КОРОБКОЮ»? ..................................................................181

Колінько М., Хрипко С., Яценко Г.

ФЕНОМЕН ФУТУРОЛОГІЇ СЕПАРАТИЗМУ ЯК ПРОБЛЕМА ДЕТЕРМІНАЦІЇ БУТТЯ З УЛАМКІВ VS РОЗПОРОШЕННЯ..........................192

Овсянкіна Л.А.

Глобальні виклики і духовні проблеми СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ: ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ..............................210

Мозговий А.А.

КОНФЛІКТИ В ГЕОСИСТЕМАХ: ВІД СПОСТЕРЕЖЕННЯ ДО УПРАВЛІННЯ........218

Бондар Т.І.

ВЛАДА В СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ЇЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В
ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ..............................................................224

Гончаренко К.С.

БУТАФОРНІСТЬ ТРЕНДІВ ТА ВІДСУТНІСТЬ ГЛОБАЛЬНИХ ПЕРСПЕКТИВ РОЗГУБЛЕНОЇ СУЧАСНОСТІ.......................................................................234

Глушко Т.П.

ЕКОНОМІЧНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ ЯК СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ.....241

Шушкевич Є.М.

ДО ПИТАННЯ ПРО ВПЛИВ “ЛОГІКО-ФІЛОСОФСЬКОГО ТРАКТАТУ” Л.ВІТГЕНШТАЙНА НА ПРЕДСТАВНИКІВ ВІДЕНСЬКОГО ГУРТКА...................248

Пономаренко В.В.

НАСКІЛЬКИ СУЧАСНОЮ Є СУЧАСНА НАУКА ПРО МИСЛЕННЯ?...................258

Облова Л.А.

КОНЪЮНКТУРА ПРИНУЖДЕННОГО ДОБРА ЦЕННОСТНЫЙ ОРИЕНТИР СОВРЕМЕННИКА...................................................................................... 264

Левик Б., Кривизюк Л.

АНАЛІТИКА ЦІННОСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПРИКЛАДІ МІЖНАРОДНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ СПІВПРАЦІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
У БЕЗПЕКОВОМУ І ОБОРОННОМУ ПРОСТОРІ...............................................271

Іщук А.А.

ФІЛОСОФСЬКА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОНЯТТЯ ГЕРОЇЧНОГО: РОЛЬ ОСВІТИ
ТА МИСТЕЦТВА У ФОРМУВАННІ «ГЕРОЇЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ»...................... 280

 

З повним випуском можна ознайомитись за посиланням 

   
© NPUROUNDER