173995847 1597990203728459 6246865827945864277 n13-го квітня відбувся online-захід: "Поширення досвіду кафедри філософії та суспільних наук Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка стосовно форм і методів навчання і викладання на засадах студентоцентризму та принципів академічної свободи".

Захід відбувся за сприяння кафедри філософії факультету філософії та суспільствознавства Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова.

Спікером зустрічі виступила кандидат філософських наук, доцент Поперечна Галина Антонівна - гарант магістерської програми "Аналітика суспільних процесів".
В ході зустрічі Галина Антонівна, зокрема, звернула увагу на те, що принцип студоцентризму це одна з тих вимог (в тому числі і програмних), яку варто дотримуватися в освітньому процесі, насамперед, за рахунок надання можливостей студентам бути самостійно мобільними в межах освітнього закладу. Наприклад, це реалізується за рахунок високоорганізованої та самосвідомої діяльності студентського самоврядування чи бажання студентів брати участь не лише в освітній діяльності, але і в організаційній, консультаційній etc.