obkladynka istorii filosofii 2014Історія філософії: проблема людини та її меж. Вступ до філософської антропології як метаантропології.
Навчальний посібник зі словником. – 3-е видання перероблене та доповнене – К:. КНТ, 2014 – 393 с.

Лекції висвітлюють основні етапи історії міркувань про людину та її межі

  • – становлення філософської антропології як метаантропології. Переваги даного навчального посібника у наступному:
  • - доступний і динамічний стиль викладу, окремі лекції читаються як філософський роман;
  • - підхід до історії філософії як до комунікативної системи;
  • - виклад історії філософії як історії теоретичної філософії, філософської есеїстики та філософського мистецтва;
  • - наявність філософського словника, де визначені основні терміни
    сучасної філософії людини.

Адресується студентам вузів і коледжів, які вивчають філософські та
гуманітарні дисципліни, а також всім, хто цікавиться проблемою людини у філософії.

Автор більшості лекцій – доктор філософських наук, професор Н.В. Хамітов. Він широко відомий телеглядачам і слухачам радіо своїми програмами з проблем особистісної реалізації людини, її самотності і любові, а читачам – своїми книгами «Філософія самотності», «Звільнення від буденності», «Самотність у людському бутті», «Межі чоловічого та жіночого», філософськими романами «Маска», «Володар старості» та ін.