У збірнику подано наукові статті за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «NEW TOP SCIENCE» (29 березня 2019 р.).
У працях аспірантів, студентів та молодих вчених з України та Польщі висвітлено актуальні теоретичні та прикладні проблеми психології, філософії, культурології, історії, педагогіки, а також представлено міждисциплінарні пошуки та здобутки.